2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

„Dievo Motina – tikėjimo ikona“

Kun. Algis Neverauskas mokiniams
aiškina dailininko paveikslų prasmę

Biržai. Žodis „ikona“ (graikiškai – „eikon“) reiškia atvaizdą. Krikščionims ikona – Apreikštųjų tiesų, slėpinių liturginis atvaizdas, įrėmintas portretas, skirtas Dievo garbinimui ir asmeninei maldai.

Dailininkas Vaidotas Kvašys beveik kasmet žiūrovams pateikia vis naujų darbų ir iš kitų menininkų išsiskiria grafikos ciklų gausa. Jo parodose visi tikintieji yra mokomi, kad nepaklystų savo gyvenimo verpetuose. V. Kvašio darbuose atsispindi laiko ženklai, jie sudabartinami ir atsiskleidžia šių dienų kontekste. Jo meno kūriniai – lyg ir lengvai suprantami, bet turintys gilią potekstę.

Čia kalbama apie išsilaisvinimo kelią, kuris gali sugrąžinti į Tėvo rankas.

Visiems tiems, kas žengia tikėjimo keliu, mokydamiesi iš Dievo Motinos ir prašydami jos užtarimo, visiems tikintiesiems ir Biržų rajono mokyklų mokiniams bei mokytojams buvo pasiūlyta apsilankyti Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur gruodį ir sausį buvo galima pasigrožėti dailininko Vaidoto Kvašio darbų paroda „Dievo Motina – tikėjimo ikona“.

Tikybos pamokas lankantys mokiniai vieną sausio savaitę iš „Aušros“ ir „Atžalyno“ pagrindinių mokyklų bei „Saulės“ gimnazijos gimnazistai kartu su tikybos mokytojomis lankėsi Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje ir dalyvavo edukacinėje tikybos pamokoje.

Klausydami bažnyčios klebono kun. Algio Neverausko aiškinimo, remdamiesi „Dievo Motinos – tikėjimo ikonos“ paveikslų pavyzdžiais ir įžvalgomis, analizavo tikėjimo svarbą ir prasmę, kaip Dievo meilės dovaną, kurią žmogus gavo per Mergelę Mariją – Dievo Motiną.

Bažnyčioje eksponuojamus paveikslus galima nesunkiai suprasti, jie pažadina mąstymą, nes turi savo kontekstą.

Visi dalyvavę šioje dailininko V. Kvašio tapybos darbų parodoje „Dievo Motina – tikėjimo ikona“ sužinojo, kad dailininkas naudoja keturis Mergelės Marijos vaizdavimo tipus: meilingąją, besimeldžiančią, rodančią kelią, šlovingąją.

Visi darbai, nors ir atlikti remiantis ikoninio vaizdavimo kanonais, nėra ikonos, kurių tikslas – padėti melstis. Pasak dailininko, paveikslai galėtų būti pagalba kasdieniam mąstymui.

Mokiniams buvo įdomi ir naudinga tikybos pamoka, pravesta kitoje aplinkoje.

Nijolė Paukštė,
Biržų rajono tikybos mokytoja metodininkė,
tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija