2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Duona – Kristaus simbolis

Renginio dalyviai: Šv. Jurgio
bažnyčios klebonas kun. Artūras
Stanevičius, „Obelėlės“ direktorė
Renata Zigmantavičienė, tikybos
mokytoja Genė Sereikienė, meninio
ugdymo mokytoja Rita Vilkelienė
ir trečiokų mokytoja
Asta Jasiūnienė su mokiniais

Spragilais javų pėdą
kulia mokytojos Asta ir Rita

Kėdainių mokykloje-darželyje „Obelėlė“ vasario 5-ąją, Šv. Agotos dieną, vyko 1–4 klasių mokinių šventė „Duona kasdieninė – ji šventa“. Salėje, kur vyko renginys, buvo įvairių rūšių javų pėdų ir senųjų ūkio padargų. Mokiniai galėjo susipažinti su pjautuvu, dalgiu netgi spragilais. „Su šiais padargais anksčiau pjaudavo javus, juos rankomis rišo į pėdus, o po to kūlė“, – pasakojo mokytoja Asta Jasiūnienė. Mokiniai patys vazonėliuose pasėjo rugius. Ant balta staltiese puoštų stalų puikavosi vazonėliai su besikalančiais rugių daigeliais ir jau iškeptais duonos kepaliukais.

Meninio ugdymo mokytoja su muzikavimo grupe „Obuoliukai“ paruošė programėlę, kurioje viskas buvo susieta su duona – dainos, eilės, žaidimai, pasakos, patarlės, minklės ir mįslės.

O kiek daug gražių žodžių apie duoną išvardijo vaikai... Vieną javų pėdą mokytojos A. Jasiūnienė ir Rita Vilkelienė bandė kulti su senoviniais spragilais. Toks neįprastas jų darbas prajuokino vaikus.

Direktorė Renata Zigmantavičienė kalbėjo, kad „Obelėlė“ ateityje bus orientuota gamtamoksline linkme. Galbūt netrukus turėsime savo daržą, kur patys mokiniai galės sėti, sodinti, stebėti ir puoselėti augalus.

Renginys atspindėjo visą ilgą duonos kelią – nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonutės ragavimo. Renginyje dalyvavo klasių mokytojos – Laima Lukoševičienė, Violeta Lukoševičienė, Jolanta Klevinskienė su savo mokiniais, logopedė Rima Lučinskienė, socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė-Žukienė, auklėtoja Laima Žvikienė.

Į Duonos šventę buvo pakviestas Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius. Jis stebėjo linksmą mokinių programėlę, paskui įdomiai mokiniams papasakojo šv. Agotos istoriją. Priminė ir Katanijoje įvykusį stebuklą, pasidalijo mintimis apie Gavėnią.

Atnešiau į mokyklėlę bažnyčioje pašventintą Šv. Agotos duonos kepalėlį ir papasakojau mokiniams, nuo ko ji apsaugo. Priminiau, kad ne tik Šventajame Rašte kalbama apie Duoną, kaip Kristaus simbolį, bet, kad ir kasdienėje maldoje mes prašome kasdienės Duonos. Ne veltui ir renginio pavadinimas sako, kad Duona yra šventa.

Mokiniai klasėse pasidalijo po gabalėlį šv. Agotos duonos dar giliau suvokdami sakraliąją jos prasmę. Buvo pasiryžę ją gerbti, taupyti ir tausoti.

Genė Sereikienė

Linos Mindauliūtės-Žukienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija