2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mokė neįgaliuosius

Pirmoje eilėje (iš kairės): Raguvos
parapijos „Caritas“ vadovė Ona
Danilienė, projekto vadovė Jovita
Šikšnienė, Ona Kuncienė, antroje
eilėje – Kristina Judeikienė, Apolonija
Smaliorienė, Birutė Dovidaitienė

Užsiėmimo su neįgaliaisiais
metu padaryti darbai

Penkios Panevėžio vyskupijos ir Raguvos parapijos „Caritas“ savanorės vykdė projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje (Panevėžio rajone ir Panevėžio mieste)“. Jos aštuonis neįgaliuosius mokė daryti paveikslus iš sėklų, iš tešlos kepti ornamentus, piešti ant šilko ir pasigaminti šilko skareles. Šis projektas suteikė galimybę neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti, palaikyti, atkurti ir lavinti meninius gebėjimus. Šį užsiėmimą vykdė dailės mokytoja Jovita Šikšnienė. Už pagalbą dėkojame Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotojai Gražina Kacevičienei.

Kristina Juškienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija