2016 m. vasario 19 d.    
Nr. 7
(2174)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Konsekruota bažnyčia Juodšiliuose

Vasario 15 dieną, pirmadienį, Vilniaus rajone, Juodšiliuose konsekruota pal. kun. Mykolo Sopočkos bažnyčia. Kun. Mykolas Sopočka (Michał Sopoćko) buvo šv. Faustinos nuodėmklausys. Būtent Vilniuje 1933 metais jis susitiko su seserimi Faustina Kovalska ir tapo jos nuodėmklausiu bei dvasiniu vadovu. Padėjo jai suvokti apreiškimus ir įsitraukė į Dievo gailestingumo skelbimą. Paragino seserį rašyti dienoraštį, paskatino nutapyti Gailestingojo Jėzaus paveikslą, išspausdino pirmąsias Dievo gailestingumo maldas. Jis buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigas; Stepono Batoro universiteto profesorius, kariuomenės kapelionas ir vienuolių nuodėmklausys. Karo metais Juodšiliuose, prisidengęs staliaus Vaclovo vardu, slapstėsi nuo policijos. Jam buvo paskelbtas mirties nuosprendis už žydų gelbėjimą ir slėpimą. Juodšiliuose prisidengęs kitu vardu kunigas Sopočko galėjo tyloje apmąstyti ir subrandinti jam patikėtą Gailestingumo žinią.

Į Bažnyčios konsekracijos šventę susirinko gausus Vilniaus arkivyskupijos kunigų ir tikinčiųjų būrys. Iškilmėms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Homilijoje jis kalbėjo, kad Dievo Apvaizda buvo iš anksto numačiusi kun. Mykolą Sopočką ypatingai misijai – skleisti Dievo gailestingumo žinią visame pasaulyje. Jis buvo Dievo ruošiamas šiam darbui dar jam pačiam nežinant per studijas seminarijoje, švietimą, įvairius kitus kunigo darbus. Dievas jau iš anksto numatęs šį kunigą padėti s. Faustinai įvykdyti žmogaus jėgas pranokstančią misiją. Arkivyskupas ragino melstis už kunigo Sopočkos kanonizaciją ir šiais Gailestingumo metais pagerbti jį atliekant gailestingumo darbus.

Bažnyčios konsekracijos metu šventąja krizma buvo pateptas altorius, kuris yra Kristaus simbolis. Kristus yra tas aukščiausiasis kunigas, kuris buvo pateptas Šventąja Dvasia. Jo kūnas tapo altoriumi už pasaulio išganymą. Keturių bažnyčios kampų patepimas šventuoju aliejumi mums priminė, kad bažnyčia yra šventojo miesto – Jeruzalės – ženklas.

Parapijos bendruomenė, Juodšilių gimnazijos mokiniai, Kun. M. Sopočkos hospiso darbuotojai atnešė simbolines atnašas: žvakes, kaip Kristaus pasaulio šviesos simbolį, gėles altoriaus papuošimui, vaisius, kaip darbštumo ir meilės ženklą, duoną, liturginį rūbą,  Šventąjį Raštą, bei ostijas ir vyną. Iškilmių pabaigoje padėkos žodis buvo išsakytas visiems kunigams, kurie per 13 metų prisidėjo prie šios bažnytėlės statybos. Buvo pašventintas nutapytas pal. kun. M. Sopočkos paveikslas.

Juodšilių bažnyčios pamatai jau buvo išlieti tuo metu, kai čia nuo persekiojimų slapstėsi pal. kun. M. Sopočka. Tačiau 1936 metais seserų uršuliečių rūpesčiu pradėta statyti bažnyčia dėl karo ir okupacijų nebuvo užbaigta ir virto vaikų namais, vėliau ligonine ir poliklinika. Po 1991 metais kilusio gaisro pastatas buvo smarkiai apgadintas. Juodšilių ir aplinkinių gyvenviečių tikintieji nusprendė grąžinti pastatui pirmykštę paskirtį, surinko lėšų ir 2003 metais pradėjo statybos darbus, kurie buvo baigti 2011 metais.

Renata Žiūkaitė

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija