2016 m. gegužės 13 d.    
Nr. 19
(2187)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Su šv. apaštalo Jokūbo vėliava

Ežerėlio mokiniai prie Žiežmarių
Šv. Jokūbo bažnyčios su klebonu
kun. Roku Puzonu

- Užkopiau ant Punios piliakalnio ir aukštai iškėliau šv. Jokūbo vėliavą – apėmė tikrai nepaprastas jausmas. (Lukas)

- Patiko ši kelionė, buvo įdomu klausyti įvairių istorijų apie šv. Jokūbo bažnyčias. (Emilija)

- Radau naujų draugų, susipažinau su šv. Jokūbo bažnyčiomis. Super! Pakartoti! (Mantas)

- Patyriau daug įspūdžių: nauji draugai, skanūs bendri pietūs. Sužinojau, kad bažnyčių statyboms buvo naudojamas kiaušinių baltymas, kaip sutvirtinamoji medžiaga. (Dovilė)

- Pamačiau daug naujų vietų, pabendravau su naujais žmonėmis, buvo labai smagu, džiaugiuosi. (Gustė)

Lukas, Emilija, Mantas, Dovilė, Gustė – jaunieji piligrimai, Jono Bosko kuopos ateitininkai, – jų globėja Renata Markevičienė iš Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos ir Ežerėlio pagrindinės mokyklos mokiniai – jiems teko garbė pradėti jaunimo akciją – Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetę. Šią akciją organizavo Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, kurios globėja – Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė.


Pagerbė ugniagesių globėją šv. Florijoną

Meras Antanas Černeckis (kairėje)
dėkoja klebonui kun. Antanui
Gutkauskui ir renginio dalyviams

RIETAVAS. Gegužės 6-ąją čia buvo paminėta Šv. Florijono diena. Šis šventasis, gyvenęs apie 300-uosius metus, Diokleciano laikais, buvo persekiojamas už Kristaus mokslo išpažinimą, suimtas, žiauriai nuplaktas ir paskandintas Austrijoje tekančioje Enso upėje. Jo kapo vietoje pastatytas paminklas. Šiandieną Florijonas yra Aukštutinės Austrijos ir Lenkijos globėjas. Liaudiškame tikėjime jis pripažintas gelbėtoju nuo gaisrų. Mene pavaizduotas kaip šarvuotas riteris su ietimi, liejantis vandenį ant liepsnos...

Šiandien šv. Florijonas daug kur pasaulyje pripažintas kaip ugniagesių globėjas. Gaisrininkai yra pamėgę šią šventę: jos metu demonstruojama pati naujausia ir moderniausia gaisrų gesinimo technika, jos galimybės bematant užgesinti gaisro židinį, išvaduoti žmones iš jo. Šią šventę pamėgo Plungės rajono Rietavo savivaldybės bei atskirų padalinių priešgaisrinės gelbėjimo apsaugos tarnybos. Kai gegužės 6-ąją, penktadienį, Rietavo link pradėjo važiuoti šiuolaikinė moderni priešgaisrinė technika, daug kas pamanė, kad užsidegė miestas... Supratę, kad ne Rietavas dega, o su modernia priešgaisrine technika atūžia, atskuba gaisrininkai, rietaviškiai nuskubėjo link Oginskio parko į šventę. Atvažiavo savo galios bei sumanumo pademonstruoti didžiulis, modernus keltuvas-kopėčios, reikalui esant, galinčios pakilti net į 37 metrų aukštį. Tai padaroma per keletą minučių. Kai tos kopėčios pakėlė į 37 metrų aukštį Rietavo savivaldybės merą Antaną Černeckį bei kelis garbius šventės svečius, rietaviškiai pradėjo skanduoti: „Šaunuolis esi mere, dar ne vieną kadenciją mums vadovausi!“ Savo sugebėjimus demonstravo narai Oginskio laikų tvenkinyje, o kiti – „prispaustų“ žmonių išvadavimą iš automobilio (tai irgi atliekama per keletą minučių). Be skęstančiųjų gelbėjimo, buvo demonstruojami įvairūs autoįvykiai, civilinės saugos priemonės, rodomi filmukai šia tematika. Šventėje būta ir meninės bei sportinės programos. Ją atliko Plungės ir Rietavo jaunimas – visus sužavėjo grakštūs šokiai, akrobatika.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija