2016 m. gegužės 13 d.    
Nr. 19
(2187)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Džiaugsmą patirkime dalydamiesi  gailestingumo žinia su kitais

Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas ir Popiežiaus legatas
kardinolas Pietras Parolinas

Brangieji,

pradedame Nacionalinį gailestingumo kongresą, mūsų visų bendrą Gailestingumo metų šventę. Jau nemažai kelio nuėjome per šiuos metus, minėjome juos asmeniniame gyvenime, šeimos gyvenime, parapijose ir vyskupijos renginiuose. Ši proga yra mums visiems, iš visos Lietuvos susirinkti kartu ir švęsti gailestingumą.

Rytoj į mūsų kongresą atskris kardinolas P. Parolinas, popiežiaus legatas, ir atveš ne tik Popiežiaus sveikinimus, bet ir popiežiaus maldas bei palaiminimą mūsų Jubiliejui. Kviesdami į Nacionalinį gailestingumo kongresą, Lietuvos vyskupai turėjo  viltį, kad šiame renginyje mes sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo Gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalysimės vieni su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas. Šios trys dienos iš tikrųjų bus malonės metas malonės metuose. Jos paremtos malda. Visoje Lietuvoje, besirengdami kongresui, paskutinėmis dienomis kalbėjome Gailestingumo devyndienį. Per maldą pasirengėme maldai. Šis kongresas bus nenutraukiama malda. Pradėję su vakarine, po Mišių tęsime su Švenčiausiojo adoracija prie Dievo Gailestingumo paveikslo. Ir ta malda tęsis per visas tris dienas.


Gera proga gailestingumo darbams vykdyti

Brangūs Broliai ir seserys Kristuje,

Gailestingumo metų padrąsinti, su gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu aukojame šventąsias Mišias dalyvaudami Kristaus aukoje. Kristaus, kuris savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu atskleidė Tėvo gailestingumą, sutaikė žmoniją su Dievu.

Dievo gailestingumas tapo neatskiriama Bažnyčios dalis. Kiekvienas joje galime atrasti susitaikymo su Dievu malonę, kurią, Šventosios Dvasios galia, suteikia kunigai, Kristaus vardu atleisdami mūsų nuodėmes. Šiame atleidime glūdi Jėzaus pažadas: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę (Jn 14, 27). Būtent čia, Dievo artume, per Susitaikymo sakramentą patiriama tikroji širdies ramybė. Kunigas yra Dievo Gailestingumo įrankis, per kurį Dievas pasilenkia prie kiekvieno žmogaus, atvėrusio jam širdį, ir suteikia savojo gailestingumo malonę.


Duoti ar neduoti išmaldą?

Paryžiaus Saint Germain bulvaras – viena prabangiausių Paryžiaus gatvių su vardinėmis dizainerių parduotuvėmis, kavinėmis ir istoriniais monumentais. Be tikrojo Paryžiaus spindesio ir išsipusčiusių paryžiečių, didelių automobilių, ši gatvė dar turi ir nuolatinius išmaldos prašytojus. Jų čia yra visokių: apskurę luošiai, kurie tarsi viduramžiais šlubčiodami ir barškindami skardines su centais slankioja tarp praeivių, liūdni ir ramūs, sėdintys tyliai susigūžę pastatų nišose, arba beveik „entrepreneriai“, įtaigiai užkalbinantys, išdėstantys problemą ir apeliuojantys į praeivių visuomeninį sąmoningumą (vienas toks man labai patinka: drąsiai ir dalykiškai sako: „Tik ką išėjau iš kalėjimo: suteikite man progą“ ir neverkšlena, nevaidina išlaikytinio, rodo pasiryžimą dėti pastangas ir išlipti iš bėdos, tik jam reikia progos). Dar yra kelios šeimos su dviem ar trim vaikais, užsiėmusios atskiras šaligatvių teritorijas. Dieną jų čiužiniai laukia susukti nebenaudojamose telefonų būdelėse. Yra ir šiaip tiesiog sėdinčių ant suolelio su kuprine ir popieriniu puodeliu, šitaip leidžiančių ištisas dienas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija