2016 m. rugsėjo 2 d.    
Nr. 32
(2200)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Ar mes verti laisvės?

Kai žuvusiųjų kapai težinomi Dievui...

Dim. vyr. ltn. Marija Jakimavičienė,

1991 metų savanorė

Antakalnio karių kapinės.
Lenkų karių kapai

Antakalnio karių kapinės.
Stačiatikių karių kapai

Antakalnio karių kapinės.
Paminklai totorių kariams

Antakalnio karių kapinės. Vokiečių
paminklas vokiečių ir rusų kariams

Antakalnio karių kapinės.
Paminklas vokiečių didvyriams

Antakalnio karių kapinės.
Paminklas palaidotiems dvidešimties
tautybių imperatoriaus Napoleono
kariams, mirusiems Vilniuje
grįžtant iš žygio į Rusiją

Antakalnio karių kapinės.
KAM paminklas su užrašu:
„Žuvusiems už Tėvynę.
Jų kapai žinomi Dievui“

Antakalnio karių kapinės. Lietuvių
karių kapų kauburėliai vos įžiūrimi

Antakalnio karių kapinės.
Paminklai vokiečių kariams

Antakalnio karių kapinės. KAM paminklas
su užrašu: „Žuvusiems už Tėvynę.
Jų kapai žinomi Dievui“

Antakalnio karių kapinės. Lietuvių
karių kapų kauburėliai vos įžiūrimi

Antakalnio karių kapinės.
Lenkų karių kapai

Antikos laikų filosofai ir mąstytojai sakė, kad tauta, kuri užmiršo ir nebežino savo istorijos, yra pasmerkta žlugti. Tauta, kuri negerbia ir neprižiūri už savo valstybės laisvę žuvusiųjų kapų, irgi pasmerkta.

2014 metų rudenį, po Vėlinių, su istorike ir archeologe Vida Girininkiene ir Atsargos karininkų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininku plk. Žibu Antakalnio kapinėse ieškojome mūsų karių savanorių kapų. Mokslininkė parodė apie 50 apžėlusių kapų, išdėstytų lygiomis eilėmis, be jokio kryželio ar lentelės. Kitoje tako pusėje – tvarkingi lenkų karių kapai su paminklais. Juos tvarkė Vilniaus miesto Vladislavo Sirokomlės mokyklos pradinukai su mokytoja. Jie rinko išdegusias žvakes, nuvytusias gėles, šakas. Galima nemėgti Pilsudskio ir Želigovskio, bet reikia nulenkti galvas matant, kaip lenkai auklėja savo vaikus patriotine dvasia. O mes? Mums tai tolygu fantastikai. Įdomu, kaip mes atrodome lenkams, apleidę ir neprižiūrintys savo karių kapų? Galima būtų sukviesti vilniečius į talką ir sutvarkyti. Už kelių šimtų metrų nuo kapinių yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Galima sakyti, kad kariūnai neauklėjami karine patriotine dvasia, neugdomas pareigos jausmas gerbti ir tvarkyti žuvusiųjų už Tėvynės laisvę kapų. Dar yra ir Krašto apsaugos ministerija, Generalinis štabas, „Geležinis Vilkas“, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, šauliai ir šauliukai, skautai, begalė visokių partijų, organizacijų, besidedančių patriotinėmis, Seimo nariai su savo padėjėjais, Vyriausybės nariai ir susipratę vilniečiai. Reikia tik noro.

Tikrai nuostabu, kai mūsų jaunimas važiuoja tūkstančius kilometrų į Sibiro platybes tvarkyti mūsų tremtinių kapų. O mes sutvarkykime Antakalnio kapinėse užmirštus kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę kapus. „Pulchrum est pro Patria mori“ (gražu yra mirti už Tėvynę), – taip mokė senovės išminčiai. Žiūrint į šiuos kapus, taip nebeatrodo. Istorikė V. Girininkienė sako, jog negali visu 100% tvirtinti, jog tai yra mūsų karių kapai. Netoliese yra lenkų, rusų, vokiečių karių kapai. Jeigu nė viena iš šitų valstybių nesisavina šių kapų kauburėlių, gal tai ir yra dar vienas įrodymas, kad čia ilsisi mūsų kariai?

A. a. mano vyras, plk. ltn. Eugenijus Jakimavičius, visada per Vėlines ateidavo prie šių kapų, uždegdavo žvakutes ir sakydavo, kad čia ilsisi mūsų savanoriai, tik nebespėjo imtis iniciatyvos atkreipti į tai mūsų kariškių ir visuomenės dėmesį. Net jeigu tai – nežinomų karių kapai, vis vien reikėtų juos sutvarkyti. Juk Antakalnio kapinės vadinamos prestižinėmis. Galėtų ir KAM sudaryti sutartį su V. Girininkiene ir kitais istorikais, sumokėti jiems už darbą ir laiką, ieškant archyvuose duomenų apie tas kapines. Juk KAM skiria pinigų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapams ir paminklams tvarkyti. Apie tai rašoma ir Rūtos Švedienės straipsnyje „Apie laisvės kovų ir atmintinas dienas“ („XXI amžius“, 2014 09 19, Nr. 35). O Paulius Lemežis straipsnyje „Kas sušildys apleistus kapus“ („XXI amžius“ 2014 11 07, Nr. 42) rašo: „Knygnešiai, kariškiai, partizanai – asmenybės, kurios kūrė ir stengėsi padėti besiformuojant Lietuvai skirtingais istoriniais laikotarpiais. Už pastangas ir pasiaukojimą praeityje šiandien daugelis jų nesulaukia net vienos žvakutės ar gėlės, nuoširdaus paminėjimo“. Jonas Burokas straipsnyje „Įamžintas atminimas Lietuvos patriotų, kurių palaidojimo vietos nežinomos“ („XXI amžius“, 2013 10 30, Nr. 39) rašo: „Vilniečiai prisimena, kad Antakalnio kapinėse greta lenkų karių kapų buvo išlikę mediniai lietuviški karių kryžiai, o paskui sunyko (...). Archeologai Antakalnio kapinėse turėtų atlikti kasinėjimus ir tyrimus, išsiaiškinti ir deramai pagerbti atminimą karių, žuvusių Nepriklausomybės kovose“.

V. Girininkienė straipsnyje „Jie nenorėjo mirti“ („Lietuvos žinios“, 2014 10 31) išvardijo 40-ies žuvusių 1941 metų Birželio sukilimo metu ir palaidotų Antakalnio kapinėse karių pavardes. Iš jų 16 – nežinomi kariai. Archeologė dar parodė mums aštuonių Lietuvos karininkų, žuvusių 1940–1941 metais, gražiai prižiūrimus kapus su paminklais.

Dabar valstybės vadovai gražiai kalba, kad reikia pagerbti Antrojo pasaulinio karo metu žuvusius karius. O anksčiau žuvusiųjų kapai tegul ir toliau skendi žolėse... Kaip vis dėlto skiriasi žodžiai nuo darbų. Nors gal ir ne visai. Štai „Lietuvos žiniose“ (2015 05 05) yra straipsnis „Vilniuje kyla memorialas kariams“. Tai – gražus straipsnis, gražios mintys, graži paminklo fotografija su dar gražesniu užrašu ant paminklo: „Žuvusiems už Tėvynę. Jų kapai žinomi Dievui“. Toliau rašoma: „Iš viso šiame sklype suprojektuotos 58 kapavietės. Jose, artimiesiems pageidaujant, galės būti laidojami kariai, žuvę eidami tarnybą, taip pat generolai, kariuomenės vadai ir krašto apsaugos ministrai. Bendra jų vertė – daugiau kaip 46 tūkst. eurų“. Cituojama krašto apsaugos ministro Juozo Oleko kalba: „Įamžindami karių atminimą, prasmingai įamžiname garbingą mūsų valstybės, kariuomenės istoriją. Lietuvos kariai visada gynė nepriklausomybę, mūsų valstybės demokratiją“. Kažkodėl į galvą skverbiasi mintis, kad galbūt gražus paminklas, prasmingi žodžiai buvo reikalingi prestižinėse Antakalnio kapinėse sklypui krašto apsaugos ministrų, generolų, kariuomenės vadų kapavietėms gauti. O juk čia pat, Antakalnio kapinėse, apžėlusiuose kapeliuose, be jokio kryželio ar atminimo lentelės ilsisi mūsų kariai.

Jau greitai vėl ateis Vėlinės. Ar ir vėl prie apleistų mūsų karių kapų kauburėlių degs tik vienišos žvakutės?

Visos autorės nuotraukos fotografuotos 2016 06 19

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija