2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Popietėje paminėjo kunigus poetus

Grupė popietės dalyvių su klebonu
kun. Rimantu Žaromskiu

TYTUVĖNAI. Moterų klubas „Raskila“ Žolinės išvakarėse sukvietė į popietę, kurioje minėjo du XIX amžiaus šviesuolius, kunigus poetus Antaną Strazdą ir Antaną Vienažindį. Į programą raskiliečių vadovė Teresė Rimulaitytė įtraukė ir bibliotekininkę Dalią Galbuogienę, regioninio parko kultūrologę Agnę Buchaitę, kultūros centro muzikos kolektyvų vadovą Regimantą Zenauską bei Tytuvėnų parapijos kleboną kun. Rimantą Žaromskį.

Popietę Tytuvėnų bažnyčioje pradėjo klebonas Rimantas ir publikai uždavė klausimą apie giesmės „Pulkim ant kelių“, giedamos prieš šv. Mišias, autorių. Nuskambėjo teisingas atsakymas. Tai – Antanas Strazdas. Klebonas pristatė ne tik jo biografiją, bet ir jo asmenybę bei kūrybos ypatumus.

Antanas Strazdas, liaudyje vadintas Strazdeliu, gimė 1760 metais dabartinio Rokiškio rajono Astravo kaime. Tėvai buvo valstiečiai baudžiauninkai, todėl vaikystėje ganė gyvulius, paaugęs padėjo tėvams. Kažkas pastebėjo smalsų jaunuolį, jį globojo ir, tikriausiai, padedamas geradarių, jis baigė mokslus, tapo kunigu. Šis žmogus tuo laiku buvo neeilinė asmenybė, pasak klebono Rimanto, poetas buvo gimęs porą šimtų metų per anksti, nes luominėje to meto visuomenėje jo, iš baudžiauninkų perėjusio į dvasininkų, prilygstančių bajorams, luomą, pažiūros netiko ir nepritiko. Jam simpatizavo paprasti žmonės, mat kunigas ir poetas buvo drąsus, laisvas, turėjo humoro jausmą, buvo puikus oratorius, nesilankstė, nepadlaižiavo, nekovojo dėl sotesnio duonos kąsnio. Savo pamokslais galėjo ir pravirkdyti, ir prajuokinti. Netgi apie mirusiuosius, nepaisydamas jų luomo, rėždavęs teisybę, nenorėjęs apsimetinėti, meluoti. Buvo nusistatęs, kad prieš Dievą visi lygūs, o nepakančiai bažnytinei vyresnybei aiškino, kad „tokiu gyvenimu jis siekiąs biblinio idealo – gyventi neturte iš savo „veido prakaitu“ uždirbtos duonos, neimti mokesčio už dvasinius patarnavimus, ieškoti gyvenimo išminties ir tiesos – taip pat ir rašant poeziją“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Katedros pamatų pašventinimo sukaktis

Istorinį faktą liudijanti lenta
Katedros išorinėje sienoje, už didžiojo
altoriaus, ne dažnai pastebima

VILKAVIŠKIS. Vėlyvą rugpjūčio 25-osios vakarą į Švč. Mergelės Apsilankymo Katedrą plūdo žmonės. Čia vyko koncertas, skirtas katedros pamatų pašventinimo 25-mečiui paminėti (1991 m. rugpjūčio 25 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis į šios šventovės pamatus įmūrijo kapsulę su jos istorija, projektu ir statytojų vardais, kartu su ganytojais Sigitu Tamkevičiumi ir Juozu Preikšu pamatus pašventino). Gausiai susirinkusius vilkaviškiečius ir rajono gyventojus pasveikino rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Mintimis apie atkurtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės pradžioje kilusią idėją atstatyti karo metais apgriautą ir pokariu sunaikintą vyskupijos Katedrą dalijosi vilkaviškietis Albinas Kurtinaitis. Jis akcentavo šios šventovės statybose ypatingai didelį darbą atlikusio Vilkaviškio dekanato dekano, parapijos klebono prel. Vytauto Gustaičio vaidmenį ir pakvietė susirinkusius sutartinai triskart tarti „Ačiū“. Renginio vedėja, mokytoja, dekanato šeimos centro savanorė Lina Skaisgirienė vardijo faktus apie Katedros atstatymo istoriją ir kvietė pasivaikščioti po baltais jos skliautais su muzikos garsais.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Gailestingumas ir kiti dalykai

Grupė sutvirtintųjų su Vilniaus
arkivyskupu Gintaru Grušu

RATNYČIA. Rugpjūčio 27–28 dienomis Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija Ratnyčios bažnyčioje šventė titulinius Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidus. Jie buvo skirti Gailestingumo Jubiliejui paminėti „Palaiminti gailestingieji“ (Mt 5, 7). Atlaidų iškilmės prasidėjo rugpjūčio 27-osios popietę, kai bažnyčioje pristatyta kun. Stepono Tunaičio knyga „Gerasis vyskupas“ (išsamiau apie tai – laikraštyje „Katalikas“). Paskui vyko Susitaikymo pamaldos ir adoracija. Į bažnyčią sugužėjo gražus būrys jaunimo, besiruošiančio priimti Sutvirtinimo sakramentą, jų tėvelių, senelių, kitų maldininkų. Pamaldų metu išpažinčių klausė Druskininkų parapijų kunigai. Šlovinimo giesmes giedojo parapijos jaunimo grupė, vadovaujama Ievos Dovidauskienės. Jaunimas skaitė ir tikinčiųjų intencijas, prašė Viešpaties gailestingumo ir šv. Baltramiejaus užtarimo. Pagrindinė atlaidų diena sekmadienį prasidėjo Rožinio malda, paskui vyko Gailestingojo Jėzaus paveikslo adoracija, kalbėtas Gailestingumo vainikėlis. Šiomis maldomis meldėsi įvairios parapijos maldos grupės, giedojo jaunimas. Jis ir kitomis giesmėmis garbino ir šlovino Jėzų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija