2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Sibiro lietuviams katalikams galima patikėti bet kokius darbus

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
su vyskupu Kirilu Klimovičiumi
ir Irkutsko lietuviais

Tolimajame Sibire šią vasarą pabuvojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS. Jis aplankė savo tremties sovietiniais metais vietas, susitiko su vietos katalikais lietuviais, aptarė jų sielovados reikalus. Apie tai jau pranešta kai kuriose žiniasklaidos priemonėse. Kelionės metu arkivyskupas dalyvavo Novosibirsko vyskupo Juozapo Verto SJ vyskupystės 25 metų minėjime, kartu paminėtas Novosibirsko katalikų Viešpaties Atsimainymo vyskupijos 25-metis. Prisiminta, kad prieš 25 metus 1991 m. balandžio 13 d. dekretu atnaujindamas visos Rusijos Katalikų Bažnyčios struktūras, šv. popiežius Jonas Paulius II įkūrė keturias (Maskvos, Saratovo, Novosibirsko ir Irkutsko) vyskupijas. Taigi yra puiki galimybė paklausti arkivyskupo S. Tamkevičiaus apie kelionės įspūdžius, apie per ketvirtį amžiaus įvykusias permainas Rusijos katalikų gyvenime.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija