2016 m. gruodžio 2 d.    
Nr. 45
(2213)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Minėjo vyskupijos 90-metį

Bronius VERTELKA

Konferencijų salėje (iš kairės):
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM,
miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas
ir G. Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos direktorė Rima Maselytė

Lapkričio 25-ąją Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyko konferencija „Panevėžio vyskupija: nuo įkūrimo iki nūdienos“, skirta vyskupijos 90-mečiui paminėti. Įžanginį žodį apie vyskupijos ir bibliotekos ryšius tarė bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Dar 1988 metų vasarą prasidėjo aktyvus bendravimas tarp bibliotekos ir Kristaus Karaliaus Katedros. Gruodį į biblioteką atėję kun. Stasys Kazėnas ir mons. Juozapas Antanavičius pasiūlė surengti senų knygų parodą. Pirmoji tokia paroda buvo pristatyta prieš Šv. Kalėdas.

Konferencijos dalyvius sveikino miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas ir bibliotekos direktorė Rima Maselytė, kalbėjo ją inicijavęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.


Vilniuje uždarytos paskutinės jubiliejinių Gailestingumo metų durys

Lapkričio 20-ąją, Kristaus Karaliaus iškilmės dieną, Aušros Vartuose, Vilniuje, baigiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus, buvo uždarytos paskutinės Lietuvoje jubiliejinių Gailestingumo metų durys. Šv. Mišioms prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango vadovavo Vilniaus arkivysk. Gintaras Grušas, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana) su daugeliu Lietuvos vyskupų. Spausdiname tą dieną pasakytą Vilniaus arkivyskupo homiliją.

Dėkokime Viešpačiui

Šiandien, paskutinę Gailestingumo Motinos Atlaidų dieną, užbaigiame ne tik Atlaidų savaitę, bet ir Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų, kurį prieš metus pradėjo popiežius Pranciškus, atverdamas šventąsias Šv. Petro Bazilikos duris ir kviesdamas visą pasaulį žengti pro jas. Labai plačiai Šventasis Tėvas atvėrė tas duris, kad visame pasaulyje, kiekvienoje vyskupijoje, būtų pasiekiamos šios ypatingos jubiliejinių atlaidų malonės ir kad visi kartu galėtume žengti Dievo Gailestingumo link.


Gailestingumo jubiliejaus metų durų uždarymas Lietuvoje

Telšių vyskupijos šventovėse

Gailestingumo metų durų uždarymas
Telšių Katedroje
Klier. Raimundo Zimkos nuotrauka

Lapkričio 13 dieną, sekmadienį, Telšių vyskupijoje, užbaigiant jubiliejinius Gailestingumo metus, trijose šventovėse iškilmingai buvo uždarytos Gailestingumo metų durys. Prieš 10 val. šv. Mišias prie Telšių vyskupijos Katedros Gailestingumo metų durų susirinko gausus būrys maldininkų ir, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui Jonui Borutai SJ, sukalbėję popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Gailestingumo jubiliejaus metų maldą, giedodami Gailestingumo jubiliejaus himną, pamaldų dalyviai įėjo į Katedrą. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, liturgijoje patarnavo diakonai Donatas Litvinas ir Antanas Budreckas bei Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių vyskupijos Katedros jaunimo choras, vadovaujamas Elenos Žirgulienės ir Živilės Perminaitės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija