2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Baigtas Marijampolės Bazilikos tvarkybos darbų etapas

Rūta Evelina Šutinytė

Baigtas trejus metus trukęs svarbus Marijampolės Bazilikos tvarkybos darbų etapas – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vidaus tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbai. Peržengus bažnyčios slenkstį, atsiveria išpuoselėtos erdvės, atkurtas autentiškas interjero dekoras.

Į šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio Lietuvoje maršrutą įtraukta Marijampolės miesto pažiba – pagrindinė bazilika – po vidaus tvarkybos darbų neabejotinai sulauks dar daugiau lankytojų. Marijonų globėjo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir šalia esantis marijonų vienuolynas liudija Marijampolės, kaip bene svarbiausio šios vienuolijos centro Lietuvoje, vaidmenį. Šioje bažnyčioje yra ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia, kurioje ilsisi jo palaikai, minimos įvairios su šiuo garbiu arkivyskupu siejamos datos.

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vidaus tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbų atlikimą finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Per trejus metus šiam kultūros paveldo objektui skirta 491 tūkst. €. Iš jų šiais metais beveik 105 tūkst. € iš Departamento Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jos objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos lėšų.

„Tvarkydami šį svarbų kultūros paveldo objektą, pagerbiame ir aiškiau perteikiame viso Marijampolės miesto istoriją“, – teigia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.

Anot Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vedėjo Martyno Vasiliausko, šiemet baigti Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vidaus tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbai: nudažytos vidaus sienos, įrengti vitrininio stiklo atitvarai, restauruotas bažnyčios prieangis bei choro patalpų dalis, restauruotas medinis tambūras. Be to, atlikta bažnyčios pagalbinėse patalpose esančių sienų, grindų, langų ir stalių gaminių tvarkyba bei restauruoti mediniai laiptai. Darbai vykdyti pagal UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto“ parengtą projektą, kurio vadovė – architektė Dalia Laurinaitienė.

Anksčiau pagal šį vidaus tvarkybos (remonto ir restauravimo) projektą Bazilikoje nuardyti nevertingi gipso lipdiniai, kuriais interjeras buvo apklijuotas 1970–1973 metais. Nei savo masteliais, nei menine verte gausūs ir masyvūs lipdiniai neatitiko bažnyčios erdvės ir aplinkos. Praėjusiais metais ir užpernai Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje atliktas mūro, tinko, skulptūrinių bei lubų gipso lipdinių restauravimas, vidinių vitražų demontavimo, išorinių vitražų restauravimo darbai, pakeista bažnyčios grindų danga, atkurtos vidaus ir lauko durys, restauruotos lubos bei langai, restauruotos sieninės spintos, vykdyti papildomi remonto darbai.

Jau 2017 metais ketinama pradėti kitą Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikos vidaus tvarkybos – interjero konservavimo, restauravimo – darbų etapą, kurio metu bus restauruojamos palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje esančios dailės vertybės – altorius ir krikštykla.

XVIII amžiaus pabaigoje šalia tuometinio Starapolės miestelio įsteigtas marijonų vienuolynas, o 1818 metais pradėta statyti mūrinė vienuolyno bažnyčia, kuri po šešerių metų konsekruota Šv. Mykolo vardu. Vėliau pristatyta presbiterija su dviem zakristijomis, pailginta nava, pristatyti bokštai bei priekinė dalis, šoninė koplyčia – taip bažnyčia įgavo kryžiaus formą. Neobarokinio stiliaus Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir marijonų vienuolyno statinių komplekso Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statyba tesėsi iki 1924 metų.

„Daug marijonų buvo kilę iš šio krašto, tad jie pamokslus sakydavo, su parapijiečiais bendraudavo lietuviškai. Tačiau sėkminga marijonų sielovada buvo nutraukta, caro valdžiai ištrėmus daug veiklių kunigų vienuolių ir pačią vienuoliją pasmerkus išnykimui. Marijampolės parapijos (...) pastoracijoje vienuoliai vėl ėmėsi darbuotis, vienuoliją atgaivinus Jurgiui Matulaičiui“, – rašoma interneto svetainėje www.marijampolesbazilika.lt.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija