2016 m. gruodžio 30 d.    
Nr. 49
(2217)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Adventinė kelionė į Vilnių

Panevėžiečiai Vilniuje, Katedros
aikštėje, prie Kalėdų eglės

Palydint rudenį ir pasitinkant žiemą mus visus užklumpa susikaupimo ir apmąstymo metas – Adventas. Laukiame Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų. Šilagalio kultūros centro ,,Šarmos“ folkloro kolektyvas kartu su Panevėžio skyriaus Sausio 13-osios brolijos nariais ir neįgaliaisiais, palydėti brolijos pirmininko Rimanto Čergelio, su giesmėmis ir maldomis išvyko į sostinę.

Pirmiausia buvo aplankytas ir apžiūrėtas Tuskulėnų Rimties parko memorialinis kompleksas, kuris įkurtas Tuskulėnų dvare. Klasicizmo stiliaus rūmai pastatyti 1825 metais, tuo pačiu metu suformuotas ir parkas. 1994 metais Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas nustatė, kad Tuskulėnų dvaro teritorijoje buvo užkasti 1944–1947 metais Vilniuje, NKGB vidaus kalėjime, nužudyti žmonės. Atliekant archeologinius tyrimus, rastos 45 duobės su 724 žmonių palaikais. Tik 59 žmonių palaikai indentifikuoti. Ekspozicija atskleidžia, kaip represinės struktūros – karo tribunolai – susidorojo net su 15 tautybių žmonėmis. Čia buvo nužudyti 559 lietuviai, 56 rusai, 52 lenkai, 38 vokiečiai, 32 baltarusiai ir kiti, kurie be kaltės už tai, kad neįtiko represinėms struktūroms, buvo nuteisti mirties bausmėmis ir žiauriai nužudyti. Tarp nužudytųjų buvo 206 antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, 43 1941 metų Birželio sukilimo dalyviai ir 32 lenkų pogrindžio Armijos Krajovos kovotojai. Po ekskursijos į kapines, gidės pasakojimų aplankyta Antakalnio kapinėse besiilsinčių laisvės gynėjų amžinojo poilsio vieta. Uždegtomis žvakelėmis, maldomis, giesmėmis, eilėmis ir tylos minute pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas.

Ekskursija tęsėsi genocido aukų muziejuje, čia aptartas skaudus ir tragiškas XX amžiaus lietuvių tautos istorinis laikotarpis – nepriklausomybės praradimas, brutalios sovietų valdžios represijos, pasiaukojama ir atkakli tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo.

Aplankyti ir apžiūrėti Valdovų rūmai, pasimelsta Katedroje, Aušros Vartuose ir Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Grožėtasi istoriniais-architektūriniais paminklais ir šventiškai pasipuošusia sostine. Aplankius Kalėdų miestelį, įsiamžinta prie gražiausiai papuoštos miesto eglės.

Kupini patirtų įspūdžių, dėkodami Sausio 13-osios brolijos vadovams už dovanotą adventinę kelionę, su dainomis ir vingriomis armonikos melodijomis, kurias griežė ,,Šarmos“ muzikantai Algis Čeponis ir Zita Petronienė, keliauninkai sugrįžo į namus.

Jonas Mališauskas

Zitos Petronienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija