2017 m. lapkričio 24 d.
Nr. 45 (2262)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

80 metų šviesos židiniui

Agnė Paulauskaitė atliko
patriotines dainas apie Lietuvą

Savo dainomis pasveikino
musninkietis Domantas Rolis

Musninkų bibliotekos
bibliotekininkė Janė Rolienė

Jei žmogus turi ateitį, ją turi ir knyga. Juk sykį išmokę ieškoti knygose džiaugsmo ir paguodos, mes be to nebegalime apsieiti. Daugybei žmonių knygos reikalingos kaip duona ir druska. Ir taip bus, kiek mes beišrastume įmantrių kasečių, televizorių, kompiuterių ar kitų pakaitalų...

Astrida Lindgren

MUSNINKAI. Čia jau 80 metų veikia biblioteka. Į ją nuolat užsuka vaikai ir jaunimas, jų tėvai ir seneliai. Biblioteka kaime – kultūros židinys, skleidžiantis šviesą, jungiantis įvairių kartų, požiūrių ir pomėgių žmones bendravimui ir darnai. Kaimo biblioteka – bendruomenės gyvavimo centras, kuriame galima sužinoti naujausius Lietuvos ir pasaulio įvykius, rasti reikiamą informaciją, mėgstamą knygą. Tai – erdvė, kur ne tik giliname savo žinias, bet ir keičiamės jomis su kitais, galime patenkinti savo poreikius. Čia nuolat jų laukia bibliotekininkė. Šiuo metu Musninkų bibliotekoje dirba Janė Rolienė. Ji ir sukvietė visus prisiminti bibliotekos istoriją, padėkoti aktyviausiems skaitytojams ir pagalbininkams. Janinai renginį vesti padėjo jaunasis bibliotekos skaitytojas Rokas Gatelis. Gražiais kūriniais stebino Musninkų jaunimas: Neda Černiauskaitė skambino kanklėmis, Greta Paulauskaitė dainavo ir grojo gitara, Steponas Mažrimas skaitė eilėraštį „Sena knyga“, Audronė Janušauskienė – „Nauja knyga“. O šventę vainikavo Domanto Rolio atliekamos dainos.

„Biblioteka – ne vien knygos ir spauda. Tai – ir parodos, knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, edukaciniai užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo mokymai. Kiekvienas čia gali rasti kažką įdomaus. Bet asmeniškai man, biblioteka ir darbas bibliotekoje, visų pirma – žmonės, jų interesai, bendravimas, lūkesčiai. Malonu, kai žmogus, atėjęs į biblioteką pirmą kartą, į ją sugrįžta vėl ir vėl. Gera, kai su lankytojais randi bendrą kalbą, kai žmogus ne tik ateina susimokėti mokesčių, pasiimti knygų, bet užeina paklausti, kaip sekasi, ateina pasišnekėti, pasiguosti, paprašyti patarimo ar duoda gerą mintį naujiems darbams. Labai džiugu, kad pasibaigus pamokoms moksleiviai užbėga pasidžiaugti geru pažymiu ar pasiguosti dėl nesėkmės mokykloje. Tada supranti, kad bibliotekininkė ir biblioteka kaimo žmogui yra svarbi ir reikalinga“, – susirinkusiems kalbėjo J. Rolienė.

Padėkos įteiktos organizacijoms ir žmonėms, kurie visus šiuos metus buvo su biblioteka, kurie parėmė, patarė, padrąsino, padėjo renginiuose bei darbuose: Musninkų seniūnijai, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai, Musninkų vaikų dienos centrui ,,Aitvarai‘‘, Filomenai Vaicekauskienei; skaitytojams: suaugusiems – Gražinai Markevičienei, Aušrai Urbonavičienei, Marytei Galvosienei; vaikams – Emai Žukauskaitei, Karinai Mėlinavičiūtei, Rokui Gateliui.

Merė Živilė Pinskuvienė savivaldybės padėką įteikė Musninkų bibliotekos bibliotekininkei J. Rolienei. Merė padėkojo bendruomenės „Spindulys“ vadovui Alvydui Roliui už neįkainojamą indėlį saugant ir puoselėjant kultūrą Musninkuose.

Svečiai galėjo apžiūrėti Musninkų bibliotekos istoriją pasakojančius plakatus ir senuosius nuotraukų albumus.

J. Rolienė pasakojo, kad Musninkų biblioteka pradėjo veikti 1937 metų kovo mėnesį. Pirmoji bibliotekininkė, dirbusi čia kelerius metus, buvo mokytoja Anelė Kilijonaitė. Pokario metais ši biblioteka buvo vienintelė Musninkų valsčiuje. 1947 metais biblioteka atsirado ir Čiobiškyje, vėliau – Kernavėje, Vindeikiuose, Vileikiškiuose ir dar keliuose kaimuose, kurie iki 1950 metų priklausė Musninkų valsčiui. Dabar Musninkų seniūnijoje veikia dvi bibliotekos – Musninkų ir Vileikiškių. Per šitiek metų keitėsi bibliotekos vieta ir darbuotojai. Į apylinkės tarybos (dabar seniūnijos) patalpas biblioteka persikėlė 1967 metais. Taigi šiemet sukanka 50 metų, kai biblioteka yra tose pačiose seniūnijos patalpose. Per 80 bibliotekos gyvavimo metų keitėsi ir bibliotekos darbuotojai. Joje dirbo Stefa ir Aldona Marcinkevičiūtės, Jadvyga Valantavičiūtė, Elena Kizelienė, Vaidutė Labeckienė, Dalia Baškevičienė. Daugiausiai savo darbo ir gyvenimo metų – net 37 (1965–2002) – Musninkų bibliotekai atidavė Apolonija Prielgauskienė. Šių metų gegužę ji iškeliavo į Amžinybę.

2003 metais Musninkų bibliotekos patalpose savo vietą surado trys kompiuteriai iš projekto „Viešojo interneto prieigos taškai“. Lankytojai pradėjo naudotis ne tik čia sukauptomis knygomis ir periodiniais leidiniais, bet ir internetu. Šią paslaugą ypač pamėgo jaunieji bibliotekos lankytojai. 2009 metais modernizuota viešoji interneto prieiga, gauti dar du kompiuteriai iš projekto „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekoje tarp knygų ir laikraščių galima rasti ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių laikraštį „Draugas“, kurį nuolat dovanoja iš Musninkų kilusi Marija Remienė.

Neringa TUŠKEVIČIENĖ

Širvintų rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija