2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Sakralinis Mažeikių rajono paveldas – fotografų darbuose

Vytautas MALŪKAS

Išvykos-plenero dalyviai
Sigito Strazdausko nuotrauka

Parodą pristatė Mažeikių
rajono paminklotvarkininkė
Rūta Končiutė-Mačiulienė

Algirdas Vilkas. Tirkšlių
Penkių Širdžių koplyčia

Vytautas Malūkas. Stiebiamės
į Dangų. Pievėnų Nukryžiuotojo
Jėzaus bažnyčios vartai

Gintautas Alekna. Rubikų
Šv. Roko bažnyčia

Deividas Makavičius. Koplytstulpis
Urvikių k. (Reivyčių sen.)

Algirdas Vilkas. Mūrinis koplytstulpis
Maigų k. (Mažeikių apyl. seniūnija)

Algirdas Vilkas. Leckavos koplyčia

Nomeda Vėlavičienė. Kryžius
Balėnų k. (Tirkšlių sen.)

Neringa Švelnienė. Liuteronų
senkapių fragmentas Ritinės kaime

Vytautas Malūkas. Leckavos
Šv. Lauryno bažnyčios fragmentas

Gintautas Alekna. Tučių kapinaitės

Sigitas Strazdauskas. Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia ir paminklas
Vytautui Didžiajam Viekšniuose

Nijolė Mažeikaitė. Pievėnų
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Po Mažeikių rajono dvarus keliauja fotografijų paroda „Mažeikių rajono kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“. Šiuo metu ją galima apžiūrėti Židikų seniūnijoje esančiame Dautarų dvare. Didelę šios parodos dalį užima fotografijos su sakraliniu rajono paveldu: bažnyčiomis, koplytstulpiais, kryžiais.

Išvyka po rajoną

Ši paroda – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus surengto išvažiuojamojo plenero, kuriame dalyvavo rajono profesionalai, mėgėjai ir pradedantys fotografai, rezultatas. Ji pristatyta konferencijos, skirtos Europos paveldo dienoms, metu.

Išvykoje-plenere po Mažeikių rajoną dalyvavo penkiolika fotografų: keturi profesionalai ir vienuolika mėgėjų. Jie fiksavo kultūrinį kraštovaizdį – piliakalnius, dvarus, miestelių ir kaimų įžymybes, tarp jų ir bažnyčias, koplyčias, koplytstulpius bei kryžius.

Tą dieną Mažeikiuose prasidėjęs maršrutas tęsėsi per Viekšnius, Gyvolius, Gudus, neseniai atstatytą Pavirvyčio dvarą, Tučius, Pievėnus, Rubikus ir Plinkšes.

„Tai – labai maža dalis mūsų rajono ir daugiau per dieną apvažiuoti neįmanoma fiziškai, tad plenero dalyviai parodai galėjo pristatyti ir savo ne plenero dienų metu šią vasarą užfiksuotus vaizdus. Tuo kai kas ir pasinaudojo“, – kalbėjo išvykai ir plenerui vadovavusi Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė.

Užfiksuoti nauji objektai

Iš bene 80 plenero dalyvių pateiktų fotografijų pusę jų parodai atrinko komisija – Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Narbutaitė, KPD Telšių skyriaus vedėjas Antanas Eičas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Jonas Staselis, Mažeikių rajono savivadybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir R. Končiutė-Mačiulienė.

Pagrindinis darbų vertinimo kriterijus – fotografijų kokybė ir originalumas.

Beveik pusėje parodoje eksponuojamų darbų – Mažeikių rajono bažnyčios, koplystulpiai ir kryžiai.

„Dar daugiau jų buvo į parodą neatrinktose fotografijose. Ir tai nenuostabu, nes mūsų rajonas tikrai turi gausų sakralinį paveldą. Jis gražus, išskirtinis, ir, svarbiausia, labai vertingas. Yra objektų, kurie sunkiai randami: pavyzdžiui kraštotyrininkas Algirdas Vilkas užfiksavo iki šiol nežinotą koplytstulpį Viekšnių seniūnijos Maigų kaime – dabar apie jį renkama istorija ir jis bus įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Gal tokių objektų rajone yra ir daugiau“, – kalbėjo R. Končiutė-Mačiulienė.

Planai ateičiai

Mažeikių rajone yra septyniolika katalikų bažnyčių, – dešimt medinių bei septynios mūrinės. Mieste dar yra evangelikų liuteronų bažnyčia, Dievo Motinos Dangum ėmimo, Viekšniuose – Šv. Sergijaus Radonežskio cerkvės. Priskaičiuojama šešios koplyčios, o tikslaus koplytstulpių, stogastulpių ir kryžių skaičiaus nėra – šiuo metu dar vykdoma jų paieška ir inventorizacija: vieni jų pastatyti bažnyčių teritorijose, kiti esamose ir buvusiose sodybose, pakelėse.

Parodoje eksponuojamos Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo, Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Rubikų Šv. Roko bažnyčios ir apie jas esantys statiniai, keli ne plenero metu užfiksuoti Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios vaizdai, senovinių Tučių kapinių fragmentas, Tirkšlių Penkių Širdžių, Leckavos ir Maigų koplytstulpiai, kai kurie kryžiai.

„Šis pleneras pagimdė ir daugiau idėjų ateičiai – planuojami rudens, žiemos ir pavasario fotografijų plenerai, o po to gal gims ir fotoalbumas, skirtas materialiajam krašto kultūros paveldui – mūsų bočių ir probočių darbo ir kūrybos palikimui“, – ateities idėjomis dalijosi R. Končiutė-Mačiulienė.

Iš Dautarų iškeliavusi paroda bus eksponuojama Renavo d vare, o galiausiai papuoš Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija