2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Susirinkta bendrai Rožinio maldai

Šilalės klebonas kan. dr. Algis
Genutis ir viešnia iš Panevėžio, Gyvojo
Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė

Agapė

Šilalė. Nemaža Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikinčiųjų yra įsijungę į Marijos Gyvojo Rožinio kalbėtojų gretas. Šią meldimosi formą pasirinko ne tik moterys, bet  ir vyrai. Stengiamasi, kad šį pamaldumą pasirinktų ir jaunimas. Sovietmečiu dėl rankose laikomo Rožinio jie buvo kaltinami davatkiškumu. Tačiau pamaldžių tėvų, močiučių pastangomis Rožinis nebuvo užmirštas. Tikintys tėvai ir močiutės įskiepijo tuometinei kartai, kad Rožinis – galingas maldos ginklas. Tad giliai tikinčiose šeimose Rožinio kalbėjimas neliko pamirštas. Atsirado ir Gyvojo Rožinio kalbėjimas.

Spalio 29 dieną pas Šilalės Gyvojo Rožinio kalbėtojus svečiavosi Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė. Ji sakė, kad Panevėžio vyskupijoje yra 7500 Gyvojo Rožinio kalbėtojų. Viešnia iš Panevėžio, turinti ilgametę patirtį, dalyvavo ir šilališkiams kalbant Gyvąjį Rožinį. Ji pasidalino Panevėžio vyskupijos patirtimi, paliko metodinės medžiagos.

Susitikime dalyvavo ir Šilalės parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis, kurio iniciatyva Gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelis Šilalės parapijoje išaugo iki 40 maldininkų, susidarė dvi grupes po 20 kalbėtojų. Gyvojo Rožinio kalbėjimui vadovauja Pastoracinės tarybos pirmininkė, „Carito“ vadovė Morta Jadvyga Romienė. Užsiėmimai vyksta reguliariai, kas savaitę.

Po užsiėmimo įvyko nuoširdi agapė. Jos metu klebonas kan. dr. A. Genutis padėkojo gerbiamai viešniai, Gyvojo Rožinio kalbėtojų sesei konsultantei Nijolei Gylienei už apsilankymą, dalyvavimą šilališkių užsiėmime, už išsamią konsultaciją.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija