2017 m. gruodžio 8 d.
Nr. 47 (2264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Pašventino koplyčios altorių

Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas šv. aliejais – chrizma –
patepė altoriaus mensą. Kairėje –
Švenčionių klebonas ir dekanas
kun. Medardas Čeponis

ŠVENČIONYS. Gruodžio 2-ąją, dar prieš vidurdienį, parapijiečiai rinkosi į Visų Šventųjų bažnyčią, o prie jos vartų klebonas Medardas Čeponis ir vikaras Marijanas Apriško laukė garbiojo svečio Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, kurį pasitikę, palydėjo į zakristiją. Iškilmingos procesijos būdu arkivyskupas ir visi kunigai atėjo į koplyčią ir aukojo šv. Mišias. Koncelebravo Strūnaičio parapijos klebonas Aldas Čeponis, Ignalinos parapijos klebonas dekanas Vidas Smagurauskas, Švenčionėlių parapijos klebonas Raimundas Macidulskas, Adutiškio parapijos klebonas Vytautas Pūkas, Pabradės ir Pavoverės parapijų klebonas Deimantas Braziulis, Tverečiaus parapijos klebonas Antanas Domeikis, arkivyskupo sekretorius Mindaugas Bernotavičius, parapijos kunigai Medardas Čeponis ir Marijanas Apriško.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Kristaus – Tiesos Karaliaus – palytėti

Raseinių kultūros centro kapelos
„Dubysa“ vadovas Gintautas Grigalis,
klebonas kun. Gintautas Jankauskas
ir gydytojas poetas Juozapas Mickevičius
Edmundo Kazbaro nuotraukos

ARIOGALA. Baigiantis bažnytiniams liturginiams metams, paskutinį lapkričio sekmadienį, minima Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, šventė. Ją 1925 metais įsteigė popiežius Pijus XI. Jis teigė, kad Kristaus karališkumas neatsiejamai susijęs su katalikų pareiga siekti įgyvendinti karališkos valstybės idealą, kovoti su visuomenėje plintančiu pasaulietiškumo „pavojumi“. Plėtojantis ateizmui Popiežius norėjo patvirtinti aukščiausią Kristaus valdžią žmonėms ir jų institucijoms. Šiandien Bažnyčia šią šventę interpretuoja Evangelijai artimesne dvasia. Ji iškilmingai paminėta Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, į kurią susirinko gausus parapijiečių ir svečių būrys. Šventėje dalyvavo Raseinių kultūros centro kapelos „Dubysa“ vadovas Gintautas Grigalis su atlikėjais, gydytojas poetas Juozapas Mickevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija