2017 m. gruodžio 8 d.
Nr. 47 (2264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

(Tęsinys. Pradžia nr. 46)

Antanas POCIUS

Saleziečių gimnazijoje Petras
Paulaitis mokėsi bitininko įgūdžių.
Estė (Paduvos provincija), 1926

Giminaitė Danutė Gliosienė apie P. Paulaičio gimtinę ir jo mokslo metus prisiminė: „Mano mergautinė pavardė – Paulaitytė, senelis ir Petro tėvas buvo tikri broliai. Senelių šeima ir Petro tėvas gyveno kartu Kalnėnų kaime. Paskui broliui Kazimierui, mano seneliui, Šakių valsčiuje, Plioriškių kaime, nupirko ūkį. Paulaičių ūkis nuo Nemuno buvo visai netoli, iš vakarų pusės žaliavo gražus pušynas. Už kelių kilometrų nuo Kalniškių – Vokietijos siena.  Petras buvo labai gabus mokslui. Mokėsi Jurbarke, vėliau tęsti mokslų išvyko į Italiją. Mano žiniomis, iš pradžių jis buvo pasiųstas į Vokietiją, o netrukus išvyko į Italiją. Kai vasarą parvykdavo iš užsienio, Petras dažnai atostogaudavo pas mus, savo pusbrolį Antaną Paulaitį. Mano tėvas apsigyveno čia išėjęs į žentus. Per šventes suvažiuodavo nemažai giminaičių. Petras su visais mokėjo gražiai bendrauti, todėl patiko giminėms ir kaimynams. Jis visada domėjosi ne tik giminių, bet ir kaimynų gyvenimu, kiekvienam rasdavo tinkamą žodį.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija