2017 m. gruodžio 15 d.
Nr. 48 (2265)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Reformacijos sukakties minėjimo reikšmė

Popiežius Pranciškus priėmė Pasaulinės Liuteronų federacijos vadovybę

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus priima
naująjį Pasaulinės liuteronų
federacijos pirmininką
arkivyskupą Pantį Filibusą Musą

PLF pirmininkas iš Nigerijos

Užbaigiant šiuos kalendorinius metus, kurių vienas iš svarbiausių įvykių buvo Reformacijos 500 metų sukakties minėjimas, popiežių Pranciškų aplankė Pasaulinės liuteronų federacijos (PLF) delegacija, vadovaujama naujojo pirmininko, Nigerijos Kristaus Liuteronų Bažnyčios arkivyskupo Pančio Filibuso Musos (Panti Filibus Musa). Gruodžio 7 dieną Vatikane įvykusio susitikimo tikslas – padėkoti Šventajam Tėvui už ryškų dalyvavimą minint Reformacijos jubiliejų. Tai ženklino tolesnį Katalikų Bažnyčios ir Liuteronų Bažnyčios ekumeninių santykių gerinimą. Arkivyskupas P. Musa buvo išrinktas PLF pirmininku gegužę Namibijos sostinėje Vindhuke vykusioje tos organizacijos 12-ojoje generalinėje asamblėjoje ir tame poste pakeitė Šventosios Žemės liuteronų vyskupą Munibą Junaną (Munib Younan). Sveikinimo kalba kreipdamasis į Popiežių jis pirmiausia ir papasakojo apie religijų padėtį Nigerijoje, didžiausioje Afrikos valstybėje, kurioje iš 180 milijonų gyventojų apylygiai yra krikščionių ir musulmonų. Nigerijos krikščionys priklauso įvairioms konfesijoms, kurių didžiausios yra katalikai (25 milijonai) ir anglikonai (20 milijonų), o liuteronų yra apie 2 milijonus. 57 metų arkivyskupas P. Musa su žmona, taip pat dvasininke, turi tris suaugusius vaikus. Jis – jau antrasis afrikietis, išrinktas vadovauti PLF. Šiai prieš septynis dešimtmečius įkurtai organizacijai, jungiančiai pasaulio liuteronų bendruomenes, priklauso 75 milijonai tikinčiųjų, kurių dauguma dabar gyvena Pietų pusrutulyje. Panaši padėtis yra ir su katalikais, kurių pasaulyje yra 1,3 milijardo ir tik penktadalis jų gyvena Europoje. Galima tikėtis, kad afrikietis kardinolas ateityje bus išrinktas Romos popiežiumi.


Kai Kūčios būna sekmadienį

LVK sekretoriato informacija apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką

Adventas – vilties ir pasiruošimo metas. Laukdami atkeliaujančiojo į šį pasaulį dieviškojo Kūdikio, daugiau meldžiamės, mažiau linksminamės, stengiamės dažniau dalintis tuo, ką turime, su stokojančiaisiais. Viena iš Lietuvoje ir Lenkijoje paplitusių tradicijų – pasninkas Kūčių dieną.

Apie pasninką Kūčių dieną – sekmadienį

Šiemet Kūčios švenčiamos ketvirtąjį Advento sekmadienį. „Kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji, pagal Lietuvos tradiciją, tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra“ (2006 m. LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų).

Tikintieji apsisprendžia savarankiškai, ar Kūčių dieną susilaikyti nuo mėsiško maisto, o Kūčių vakarienei tradiciškai valgo patiekalus be mėsos. Prieš Kūčių vakarienę dera su visa šeima pasimelsti.


Šviesa – Kristus

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai žmogus vadovaujasi vien savo prigimtinio proto šviesa, jis mąsto ir elgiasi taip, kaip užsigeidžia. Bet vienašališki žmogaus troškimai nėra adekvatūs objektyviai tikrovei, jie veda į niekur, nes, kai ateina mirtis, nebeturi išliekančios atramos. Žmogus kūrė, buvo aktyvus visuomenės narys, pagelbėjo artimui, bet, kai suvokė, kad tai ir visi kiti dalykai turi pabaigą, pradėjo jausti egzistencinę tuštumą, nes jo pagrįstai motyvuoti norai būti naudingu kitiems prarado galimybę būti įvertintam ir giriamam. Jo asmeninio gyvenimo šviesa pasirodė pernelyg blanki, kad galėtų apšviesti tą ribą, kurią peržengus iš anapusybės nebegrįžtama atgal... Kas iš to, jei po mirties mūsų gerus darbus prisimintų žmonių kartos, bet kiekvienas asmeniškai turėtume atsidurti amžinoje ir klaikioje nežinomybės tamsoje?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija