2017 m. gruodžio 22 d.
Nr. 49 (2266)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniuje vyskupu įšventintas Darius Trijonis

Vysk. Darius Trijonis

Gruodžio 16-ąją, šeštadienį, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai iš Lietuvos ir užsienio, gausus būrys kunigų, vienuolių, tikinčiųjų. Pažadėjęs saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę, kun. D. Trijonis vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Įteikti vyskupiški ženklai: žiedas, mitra ir pastoralas. Naująjį vyskupą pasveikino visi vyskupai, tikintieji palydėjo gausiais plojimais.

Arkivyskupas G. Grušas pamoksle kalbėjo apie paprastumą ir nuoširdumą – dorybes, kurias vyskupas Darius pasirinko kaip savo šūkį. „Viešpats kviečia Darių ir mus visus į tą paprastumą, kuriame glūdi nepaprasta jėga“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis kreipėsi į šventinamąjį: „Šiais jubiliejiniais metais priimantį vyskupystės dovaną, Trakų Dievo Motina tegloboja ir telydi Tavo vyskupystės tarnystę. Marija savo paprastumu ir nuolankumu išgirdo Dievo Žodį ir svarstydama savo širdyje jį vykdė visą gyvenimą, – linkiu ir Tau eiti ir taip gyventi“.


Prie žaliosios Šv. Kalėdų eglutės

Daugelis katalikų ir kitų krikščionių Lietuvoje jau pasipuošė ar šiomis dienomis pasipuoš eglutes, padabins jas įvairiais žaisliukais. Nuo vaikystės esame susigyvenę su šiuo Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų įvaizdžiu. Papuošti eglutę yra sena tradicija kai kuriose krikščioniškose tautose, taip pat ir Lietuvoje. Dabar ir mūsų miestų aikštėse įžiebtos eglės nenusileidžia kitų pasaulio šalių kalėdinėms puošmenoms. Kaip ši nuostabi kalėdinės eglutės tradicija atėjo į mūsų kraštą, ar nuo seno džiugina Lietuvos vaikus ir suaugusiuosius?

Kaip sako etnologas Libertas Klimka, neilga eglutės istorija, bet jos šaknys yra gilios. Pirmasis senovės Romos kalendoriaus metų mėnuo buvo paskirtas laiko dievaičiui dviveidžiui Janui, žiūrinčiam į praeitį ir į ateitį. Pirmąsias šio mėnesio, vadinamo Januarijumi, dienas vadindavo kalendomis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija