2017 m. gruodžio 22 d.
Nr. 49 (2266)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Advento vainikų paroda

Advento vainikų paroda
Šv. Jurgio bažnyčioje

KĖDAINIAI. Pirmąjį gruodžio sekmadienį Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius aukojo pirmosios Advento savaitės šv. Mišias. Parapijiečiai kaip ir kasmet į bažnyčią atsinešė Advento vainikus. Du mediniai stendai buvo pilnutėliai Advento vainikų, kurie skyrėsi savo menine išraiška, spalvomis ir įvairove. Labai nedaug buvo pirktinių. Kiti vainikai buvo pačių pasigaminti ir tuo įdomūs. Parodoje savo pagamintus Advento vainikus eksponavo katechezės vaikai, parapijos mokyklų mokiniai ir pavieniai tikintieji.

Klebonas kun. A. Stanevičius, pašventinęs vainikus, pamoksle pasakojo apie Adventą, šventą ir kilnų keturių savaičių Kristaus Atėjimo laukimą. Advento vainiką klebonas prilygino kalendoriui, kai kas savaitę uždegdami po naują žvakelę artėjame prie Šv. Kalėdų.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Atminimo lenta buvusiam klebonui

Kauno arkivyskupas Lionginas
Virbalas, dekanas mons. Augustinas
Paulauskas ir grupė parapijiečių
prie atminimo lentos buvusiam Čekiškės
klebonui kun. Petrui Strelčiūnui

ČEKIŠKĖ. Gruodžio 3-iąją, sekmadienį, Švč. Trejybės bažnyčioje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas, klebonas kun. Gintautas Kabašinskas aukojo šv. Mišias už 1913–1924 metais buvusį parapijos kleboną, visuomenės veikėją kun. Petrą Strelčiūną (1877–1937), vėliau atidengta atminimo lenta. Ją Kauno rajono mero Valerijaus Makūno iniciatyva pagamino skulptorius Stasys Žirgulis. Renginyje dalyvavo parapijiečiai ir bendruomenės nariai.

Kun. P. Strelčiūnas buvo kalbininko Jono Jablonskio mokinys, aktyvus lietuvybės puoselėtojas. Baigęs Žemaičių kunigų seminariją, jis iš pradžių buvo paskirtas vikaru į Šeduvą, o nuo 1904 metų – į Čekiškę. 1913–1924 metais buvo Čekiškės parapijos klebonu. Šis žmogus kartu su Antanu Smetona ir kitais bendražygiais domėjosi Lietuvos istorija, dalyvavo „Kūdikio“ draugijos veikloje, 1917 metų Vilniaus konferencijoje. Dirbdamas Čekiškėje parengė šios bažnyčios kroniką nuo 1625 iki 1924 metų. Joje gausiai aprašomas Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis. Čekiškėje kilus gaisrui, klebonas organizavo gesinimo darbus ir išgelbėjo miestelį nuo sunaikinimo.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

175-osios Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios metinės

KROSNA. Gausus būrys miestelio gyventojų ir svečių lapkričio 19-ąją, sekmadienį, paminėjo 175-ąsias Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bei 110-ąsias jos vargonų metines. Šv. Mišias už šioje bažnyčioje tarnavusius kunigus, grojusius vargonininkus bei giedojusius choristus aukojo šios parapijos klebonas kun. Juozas Klimavičius. Jis linkėjo visiems sveikatos, gražios bendrystės ir Dievo palaimos. Susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis teigė, kad jam kiekvienąkart labai smagu lankytis šioje bažnyčioje, į kurią su tėvais nuo mažų dienų ateidavo pasimelsti. Kadangi pats kilęs iš šios parapijos, meras sakė jaučiantis ypatingą ryšį su šio krašto žmonėmis. Dėkodamas patiems aktyviausiems bendruomenės nariams, jis įteikė padėkos raštus klebonui kun. J. Klimavičiui, choristui Sauliui Kancevičiui ir vargonininkui Audriui Kričenai. Meras A. Margelis visiems šios bažnyčios lankytojams ir klebonui pažadėjo šiai bažnyčiai dar vieną neeilinę dovaną – naujus langus. Jie netrukus bus pakeisti.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminėtos 60-osios Lietuvos partizanų vado žūties metinės

LAZDIJAI. Lapkričio 29-ąją iškilmingai paminėtos 60-osios Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago žūties metinės. Šiam įvykiui rajono savivaldybė, ugdymo įstaigos ir visa rajono bendruomenė ruošėsi iš anksto, kruopščiai planuodama kiekvieną renginio scenarijais detalę. Didelė atsakomybė buvo imtis organizuoti minėjimą, nes A. Ramanausko-Vanago garbei Lietuvoje pavadinti 2018 metai.

Į Lazdijus atvyko Lietuvos partizanų vado A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, brolis Albinas Ramanauskas, Lazdijų Garbės pilietis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, grupė Seimo narių, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos  atstovai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Koplytstulpis rūpintojėliui

LEKĖČIAI. Spalio 27-ąją, sekmadienį, po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, parapijos klebonas kun. Ričardas Kmita šventoriuje pašventino koplytstulpį Rūpintojėliui. Jį išdrožė tautodailininkas Vidas Cikana, o darbą finansavo kraštiečiai broliai Bernardas (gyvenantis Klaipėdoje) ir Vincentas (gyvenantis Panevėžyje) Aleknavičiai. Ant koplytstulpio išdrožtas užrašas: „Globojai, globoji, globok visus mus po tėviškės liepom 2017“.

Zenono RAKAUSKO tekstas ir nuotrauka


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija