2017 m. gruodžio 22 d.
Nr. 49 (2266)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Koks „Lietuvos vardo skonis“ mums ir užsienio lietuviams?

Artėjant Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui, šį įvykį paminėti ruošiasi lietuviai visame pasaulyje, visi, kam svarbu būti lietuviu. Šiam jubiliejui VšĮ „Kūrybos pieva“ kuria dokumentinį filmą „Lietuvos vardo skonis“. „Tai bus filmas apie išeivijos lietuvius visuose pasaulio žemynuose, apie jų ryšį su tėvyne, apie tai, kaip jie iki šiol išsaugojo lietuvišką kultūrą, apie Rytų ir Vakarų išeivijos kelius iš Lietuvos ir atgal, apie lietuvius be Lietuvos, bet su mažyte Lietuva širdyje. Lietuvos valstybės atkūrimą minėdami dar kartą prisiminsime, kad ne valstybė kuria tautą, o tauta kuria valstybę, užtikrina jos teisėtumą, įgaudama patirties ir galios išsaugoti pati save“, – sako VšĮ „Kūrybos pieva“ direktorė Venesa URBIENĖ, pastebėdama, kad būdama tokia mažutė, Lietuva tebeturi neišsenkamą kultūros vertybių lobyną, kurio nesugebėjo sutrinti į dulkes nei karai, nei okupaciniai režimai, kuris ne ką menkesnis nei daugumos didžiulių pasaulio tautų bei valstybių. Su V. Urbiene kalbėjomės apie jos kuriamą filmą ir lietuvių bendruomenių tradicijas, pastangas puoselėti lietuvybę svetur ir jų esmę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija