2017 m. gruodžio 29 d.
Nr. 50 (2267)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49)

Kaune atkurtos LLGS nariai
studentai (iš kairės): K. Jankauskas,
A. Kaušakys, V. Margaitis

Antanas POCIUS

Pirmasis kovos krikštas

Pirmąjį kovos krikštą 309 batalione tarnaujantys jurbarkiškiai patyrė prie Šventežerio kaimo, kuriame nakčiai buvo apsistojęs raudonųjų partizanų būrys. Naktį vietinis eigulys pranešė apie rusų partizanus. Apie ketvirtą valandą ryto kovos aliarmo buvo pakelta pirmoji kuopa (apie 150 karių), kuri miško keliais išžygiavo Šventežerio link. Žygiui vadovavo bataliono vadas pulkininkas Misevičius (kartu su kitais šešiais štabo darbuotojais žygyje dalyvavo ir J. Mickaitis). Iki kaimo buvo apie 7 kilometrai kelio. Vedliu buvo minėtas eigulys. Priartėjus prie kaimo, kuopa išsiskleidė kautynių tvarka, tačiau nepastebėtiems priartėti nepavyko: mus pastebėjusi raudonųjų sargyba pradėjo šaudyti. Raketa buvo duotas signalas atakuoti kaimą. Raudonieji partizanai, pabūgę apsupties ir sunaikinimo, valtimis ežeru spėjo pabėgti iš kaimo. Kai kariai pribėgo prie ežero, rusai jau buvo nutolę apie 300 metrų. Buvo bandoma juos apšaudyti iš kulkosvaidžių, tačiau greitai valtys dingo rūke.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija