2018 m. sausio 5 d.
Nr. 1 (2268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vienai populiariausių kalėdinių giesmių – 200 metų

„Tyli naktis, šventa naktis“ („Stille Nacht, heilige Nacht“) – viena populiariausių pasaulyje kalėdinių giesmių, giedama beveik visomis krikščionių kalbomis, buvo sukurta prieš 200 metų. Jos žodžius 1816 metais parašė Austrijos kaimo Oberndorfo, netoli Zalcburgo, parapijos klebonas kun. Jozefas Moras (Joseph Mohr). Melodijos autorius – tos pačios parapijos vargonininkas Francas Ksaveras Gruberis (Franz Xaver Gruber). Pirmą kartą giesmė viešai atlikta tos pačios parapijos bažnyčioje 1818 metais, Kalėdų Piemenėlių Mišių metu. Savo parapijiečiams giesmę dviem balsais pagiedojo jos autoriai – klebonas ir vargonininkas.

Greitą giesmės greitą paplitimą turbūt nulėmė tai, jog ji labai patiko tuometiniam Austrijos imperatoriui. 1822 metais ji buvo atlikta Fugeno pilyje imperatoriaus Pranciškaus I ir jo svečio Rusijos caro Aleksandro I akivaizdoje. Imperatorius giesmę labai pamėgo. 1832 metais ji buvo įrašyta į Vokietijoje, Leipcige, vykusio kalėdinio koncerto repertuarą. Jau 1839 metais giesmė skambėjo Niujorke. Ją atliko Jungtinėse Valstijose viešėję giesmininkai iš Tirolio. Apie 1855 metus išversta į anglų kalbą. Tai priskiriama Floridos episkopalų vyskupui Džonui Frymanui Jangui (John Freeman Young). Šiandien „Tyli naktis, šventa naktis“ giedama maždaug 300 kalbų.

Visame pasaulyje garsios giesmės jubiliejus kitais metais bus paminėtas įvariusiais renginiais, vyksiančiais Oberndorfo parapijoje, Zalcburgo arkivyskupijoje ir visoje Austrijoje. Oberndorfo parapijoje bus atidarytas „Tylios nakties“ muziejus. Zalcburge kelis mėnesius veiks proginė paroda. O Austrijos paštas jau išleido giesmės sukakčiai skirtą pašto ženklą.

Oberndorfo parapija įtraukta į Betliejaus taikos ugnies maršrutą. Skautų iš Betliejaus parvežta ugnis šiemet prieš pat Kalėdas specialiu traukiniu iš Zalcburgo atvežta į Oberndorfą, kur prieš 200 metų klebonas ir vargonininkas sukūrė šiandien visame pasaulyje giedamą giesmę.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija