2018 m. sausio 5 d.
Nr. 1 (2268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tęsiame pernai pradėtą spausdinti apybraižą apie vieną žymiausių Lietuvos pasipriešinimo vokiečių nacių ir rusų sovietinei okupacijai Petro Paulaičio kovą. 1940-aisiais metais ir vėliau besitęsianti okupacija neleido šiam religingam, saleziečių išsilavinimą pasiekusiam jaunuoliui tapti abejingu tautos likimui, ir jis dar vokiečių nacių laikais subūrė Lietuvos Laisvės Gynimo Sąjungą (LLGS), perėmusią pasipriešinimą ir sovietiniams okupantams. Į ją jungėsi ir kunigai.

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50)

Antrosios sovietinės okupacijos akivaizdoje. Pasirengimas ginkluotam pasipriešinimui

P. Paulaitis su savo bendražygiais puikiai suprato, kad ginkluotas susidurimas su sovietine okupacine valdžia bus neišvengiamas. Sustojus frontui, susidariusį atokvėpio laikotarpį iki sovietų okupacijos LLGS organizacija panaudojo ginklų būsimoms kovoms kaupimui. Pogrindinė organizacija jau turėjo apie 200 prancūziškų ginklų, deja, šaudmenų atsargos tiems ginklams buvo labai menkos, apsirūpinimas ginkluote tebebuvo opi problema. Tuo metu buvo įsigyta priemonių pogrindinės spaudos leidybai: popieriaus, kalkės, juostelių, 70 kilogramų šrifto, o senos konstrukcijos spausdinimo mašina paslėpta Mantvilių girininkijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija