2018 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (2269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Kalėdinė dovana akliesiems

Grupė koplytėlės lankytojų su vysk. Jonu
Kaunecku ir kun. Jonu Morkvėnu

Noriu pasidalyti gal Lietuvai ir mažyčiu, bet mums labai dideliu džiaugsmu. Prieš metus „XXI amžiuje“ pasakojau apie trečią dešimtmetį skaičiuojančią Panevėžio aklųjų koplytėlę. Tuomet irgi buvo smagu skaitytojams papasakoti apie koplytėlę papuošusią prakartėlę ir džiaugtis nuolatiniu mons. Juozapo Antanavičiaus dėmesiu. Juk nuo 1994 metų kiekvieną savaitę čia jo aukotos šv. Mišios ir teikiami kiti bažnytiniai patarnavimai miesto akliesiems ir silpnaregiams. Tačiau sušlubavo devintą dešimtį metų skaičiuojančio kunigo sveikata. Kol jis serga, tuos rūpesčius perėmė jaunas Karsakiškio bažnyčios klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Kunigas Jonas monsinjorą pavaduoja ne tik mūsų koplytėlėje, bet ir Šv. Juozapo globos namuose. Neįtikėtinas Dievo vedimas: liga nieko nesustabdė, bet tik sutvirtino aklųjų draugystę, toliau džiaugiamės galėdami priimti gyvąjį Dievą savo koplytėlėje, švęsti Bažnyčios šventes, patirti Atgailos sakramentą ir dalytis bendryste.


Neįgaliųjų dienos užimtumo centro kalėdinis renginys

Gruodžio 28 dieną Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre vyko kalėdinis renginys „Dievas gimsta meilėje“, į kurį susirinko lankytojų artimieji, centro draugai, keli dvasininkai: Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Arūnas Kesilis, Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaras kun. Nerijus Grigaliūnas ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kun. Andžej Bylinski, Vilniaus rajono savivaldybės atstovai: Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško, Tarybos narė Ana Miliuškevič, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič, Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Inga Stankevičienė, Vaikų ir paauglių socialinio centro direktorė Snieguolė Steponavičienė ir kiti svečiai.

Centro lankytojai su darbuotojais paruošė spektaklį apie pasiklydusius žmones, kurie ieško Dievo. Spektaklyje lankytojai džiugino šokiais ir kalėdinėmis giesmėmis. Tai leido apmąstyti Kristaus gimimo paslaptį. Žiūrovai patyrė gerų emocijų bei pritarė, kartu su atlikėjais dainuodami kalėdines giesmes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija