2018 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (2269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kalėdinė dovana akliesiems

Grupė koplytėlės lankytojų su vysk. Jonu
Kaunecku ir kun. Jonu Morkvėnu

Noriu pasidalyti gal Lietuvai ir mažyčiu, bet mums labai dideliu džiaugsmu. Prieš metus „XXI amžiuje“ pasakojau apie trečią dešimtmetį skaičiuojančią Panevėžio aklųjų koplytėlę. Tuomet irgi buvo smagu skaitytojams papasakoti apie koplytėlę papuošusią prakartėlę ir džiaugtis nuolatiniu mons. Juozapo Antanavičiaus dėmesiu. Juk nuo 1994 metų kiekvieną savaitę čia jo aukotos šv. Mišios ir teikiami kiti bažnytiniai patarnavimai miesto akliesiems ir silpnaregiams. Tačiau sušlubavo devintą dešimtį metų skaičiuojančio kunigo sveikata. Kol jis serga, tuos rūpesčius perėmė jaunas Karsakiškio bažnyčios klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Kunigas Jonas monsinjorą pavaduoja ne tik mūsų koplytėlėje, bet ir Šv. Juozapo globos namuose. Neįtikėtinas Dievo vedimas: liga nieko nesustabdė, bet tik sutvirtino aklųjų draugystę, toliau džiaugiamės galėdami priimti gyvąjį Dievą savo koplytėlėje, švęsti Bažnyčios šventes, patirti Atgailos sakramentą ir dalytis bendryste.

O štai per šias Šv. Kalėdas jaunasis kunigas pradžiugino netikėta dovana. Gruodžio 29 dieną koplytėlės lankytojus aplankė garbingas svečias – Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Tikrai buvo nuostabi Kalėdų šventė! Prie altoriaus stovėjo du dvasininkai. Prieš šv. Mišias vyskupas mielai sutiko palaiminti koplytėlę papuošusią prakartėlę. Jos autorė Rasa joje gyvų spalvų šviesoje įkūrė Šventąją Šeimą, sutalpino Erodo rūmus ir turtuolių namus, ganyklas ir jose besiganančius gyvulėlius, dangų ir angelus, šlovinančius Aukščiausiąjį. Šv. Mišioms vadovavo svečias. Homilijoje jis stiprino susirinkusius viltingu žodžiu ir kvietė nepaliauti melstis ne tik už save, artimuosius, bet ir už pasaulį. Po šv. Mišių vyskupas pabendravo su koplytėlės lankytojais ir nusifotografavo prie prakartėlės. Džiaugiamės turėdami tokį nuoširdų bičiulį vyskupą J. Kaunecką, nes prieš kelerius metus jis Vyskupų Konferencijos buvo paskirtas visos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Dvasios Tėvu. Telaimina Dievas mūsų dvasininkus jų tarnystėje.

Arvydas Markevičius

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija