2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Likimai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2.)

Dokumentas apie Petro Paulaičio Turine
(Italija) įgytą teologinį išsilavinimą

Girdžių partizanų būrys buvo pavaldus rinktinės Nr. 8 (vėliau – Trijų Lelijų) vadui P. Paulaičiui-Aidui, nurodymus gaudavo per partizaną J. Murauską-Tigrą. 1946 m. liepos 17 d. per čekistinę operaciją, kurios metu Tauragės MGB garnizonas netoli Eržvilko valsčiaus Balnių kaimo šukavo apylinkių miškus, aptikta Girdžių būrio partizanų stovykla. Įvykusio susišaudymo metu buvo nukauti šeši partizanai. Buvo atpažinti: Vladas Paršelis – partizanų būrio vado pavaduotojas, Vincas Ambrozaitis, Domicelė Mockevičiūtė, Vytas Domanskis, rusas, vardu Viktoras, vienas partizanas neatpažintas.

P. Paulaičio-Aido vadovaujamai rinktinei priklausė Skirsnemunės partizanų būrys. Laisvės kovų Jurbarko krašte tyrinėtojo Juozo Matusevičiaus pateiktais duomenimis, būriui yra vadovavę K. Šimkus-Liudas, J. Murauskas-Tigras, būrį sudarė 13–14 partizanų. 1946 m. birželio 19 d. Jurbarko, Raudonės, Gelgaudiškio stribų ir garnizonų pajėgomis čekistinės karinės operacijos metu buvo nukauta 11 laisvės kovotojų, o Kazys Gecevičius-Karosas suimtas gyvas. Nukauti būrio kovotojai:


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija