2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Paminėjo skaudžią, bet prasmingą datą

Rajono meras Jonas Gudauskas
prisiekė tarnauti savo šaliai

Homiliją sako klebonas
kan. dr. Algis Genutis

Prie Šilalės savivaldybės –
šauliai su vėliava

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, skaudžią praeitį prisiminė, bet viltinga ateitimi gyveno visos Šilalės rajono įstaigos, o ypač moksleiviai, pedagogai. Malonu buvo matyti nesurežisuotą norą pabūti visiems kartu, prisimenant baisias, bet Viešpaties globos palaimintas bei Lietuvos Laisvės gynėjų iškovotas dienas. Tvarkingai ir drausmingai išsirikiavo buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariai. Jaunieji šauliai iš Kvėdarnos, Pajūrio, Laukuvos ir Šilalės davė priesaikas. Prie šios savanoriškos organizacijos, ugdančios pilietiškumą ir patriotiškumą, prisijungė ir savivaldybės meras Jonas Gudauskas, palaikydamas laisvės gynėjų tikslus, irgi prisiekė tarnauti savo šaliai. Šilalės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos filialo pavaduotojas Antanas Rašinskas, LŠS Kęstučio 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža patiems aktyviausiems šauliams įteikė padėkos raštus. Kelis apdovanojimus gavo šaulys Petras Briedis, geriausiu 2017 metų šauliu paskelbtas Šilalės S. Girėno 703-iosios kuopos jaunųjų šaulių vadas Voldemaras Voras, o už aktyvią šaulišką veiklą apdovanotas jaunasis šaulys Dovydas Žąsytis.

Po šios ceremonijos pavakare į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią susirinko daug jaunimo, vaikų ir dažnai čia besilankančių senolių. Šv. Mišių aukai vadovavo ir homiliją pasakė Šilalės parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis. Po šv. Mišių stabtelėta prie Šilalės miesto skverelyje esančio paminklo žuvusiems partizanams atminti. Čia buvo uždegtos žvakutės, padėta gėlių, tylos minute pagerbti žuvę partizanai.

Vakare susirinkta į aikštę prie rajono savivaldybės, uždegtas tradicinis atminimo laužas. Renginio vedėjos Fausta Sragauskaitė ir Loreta Bartkutė, skaitydamos visų 1991 m. sausio 13 d. žuvusiųjų pavardes, kvietė nepamiršti, už ką kovojo mūsų tautiečiai. Minėjimo metu susirinkusieji kartu su Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro meno mėgėjų kolektyvu dainavo karines patriotines dainas, jaunimo centro „Pulsas“ ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ savanoriai dalyvius vaišino arbata ir kareiviška koše.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Rūtos Janavičiūtės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija