2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Apie netikrus partizanus ir įvykdytas mirties bausmes

Laisvės gynėjai žinojo, kad bus šmeižiami

Monika Kareniauskaitė,

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC)

Dar neišblėsus partizaniniam pasipriešinimui, įžvalgesni Lietuvos partizanai jau numatė, kad ateityje jų šventa kova bus teršiama pagal okupanto pagamintą kurpalį.

„Kelsis Lietuva – mūsų jau nebebus. Joje vėl užvirs gyvenimas – mūsų niekas neatmins, banditų vardais vadins – mums bus skaudu“, – savo dienoraštyje nerimavo Tauro apygardos partizanų kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, kunigas, žuvęs būdamas 29-erių.

„Kovoja visi idealistai, gražiausias tautos žiedas, nebijąs už savo tėviškę galvą paguldyti. Nėra kovos be aukų, lygiai kaip nėra laisvės be pasišventimo. Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet bus tokių, kurie visa tai su purvais maišys. Šliužams arų nesuprasti!“ – dienoraštyje pranašiškai klausė Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, medicinos fakulteto studentas, žuvęs 25-erių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija