2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Likimai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2.)

Dokumentas apie Petro Paulaičio Turine
(Italija) įgytą teologinį išsilavinimą

Girdžių partizanų būrys buvo pavaldus rinktinės Nr. 8 (vėliau – Trijų Lelijų) vadui P. Paulaičiui-Aidui, nurodymus gaudavo per partizaną J. Murauską-Tigrą. 1946 m. liepos 17 d. per čekistinę operaciją, kurios metu Tauragės MGB garnizonas netoli Eržvilko valsčiaus Balnių kaimo šukavo apylinkių miškus, aptikta Girdžių būrio partizanų stovykla. Įvykusio susišaudymo metu buvo nukauti šeši partizanai. Buvo atpažinti: Vladas Paršelis – partizanų būrio vado pavaduotojas, Vincas Ambrozaitis, Domicelė Mockevičiūtė, Vytas Domanskis, rusas, vardu Viktoras, vienas partizanas neatpažintas.

P. Paulaičio-Aido vadovaujamai rinktinei priklausė Skirsnemunės partizanų būrys. Laisvės kovų Jurbarko krašte tyrinėtojo Juozo Matusevičiaus pateiktais duomenimis, būriui yra vadovavę K. Šimkus-Liudas, J. Murauskas-Tigras, būrį sudarė 13–14 partizanų. 1946 m. birželio 19 d. Jurbarko, Raudonės, Gelgaudiškio stribų ir garnizonų pajėgomis čekistinės karinės operacijos metu buvo nukauta 11 laisvės kovotojų, o Kazys Gecevičius-Karosas suimtas gyvas. Nukauti būrio kovotojai:


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija