2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio esperanto klubo renginys

Esperantininkų Trijų Karalių šventės
dalyviai Panevėžyje

Sausio 6 dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinis esperanto klubo „Revo“ šventinis renginys. Pasitikti puikiais Irenos Cemnolonskienės ir jos vyro akordeonų muzikos garsais į salę įžengė pasipuošę karaliai – Merkelis, Baltazaras, Kasparas – ir karalienė. Į šią šventę atvyko Latvijos esperanto asociacijos prezidentė Margarita Želvė su seserimi Anita ir dar dviem rygiečiais – Janiu Kalninšu bei Vija Jansone. Kroatijai atstovavo Vlado Jurkovič iš Zagrebo. Iš Šiaulių atvyko esperanto klubo „Ruto“ pirmininkas Gediminas Kazlauskas su žmona Reda ir būreliu esperantininkų, keli Kauno esperantininkai. Jiems trumpai prisistačius renginio vedėjos Panevėžio esperanto klubo vadovė Vida Kulikauskienė ir mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dovanojo po puikią atminimo dovanėlę. Esperanto kalba bendrai sugiedota giesmė „Tyli naktis“. Priminta Trijų Karalių šventės tradicija ir prasmė. V. Kulikauskienė skaitė Onos Jankevičiūtės-Striškienės eilėraštį „Kūdikėlio lankymas“ esperanto kalba, pati autorė – lietuviškai.

Karalienės vaidmenį atlikusi D. Kriščiūnienė visus įtraukė į mįslių minimą, laimėjusius apdovanojo prizais. Literatė Ona Šerėnienė skaitė savo eilėraštį esperanto kalba. Solo dainavo karalius Baltazaras (Vilius Šidlauskas). Pademonstruota vaizdinė medžiaga apie Panevėžio esperanto klubo „Revo“ renginius, išvykas.

Išmoningai surengtas žaidimas „Pasaka apie karalių ir karalienę“, tos pasakos skaitymas su dalyvių kuriamomis linksmomis scenomis. Karaliai suorganizavo kelių „chorų“ pasirodymą, surengė judriuosius žaidimus.

Panevėžio klubo vadovė V. Kulikauskienė kvietė visus pabendrauti prie stalo. Kalbėtasi esperanto, latvių, lietuvių kalbomis – kaip kam buvo patogiau. Šventei baigiantis klubo vadovė V. Kulikauskienė kartu su kūrinėlių autore O. Striškiene visiems klubams padovanojo po molinį angeliuką.

Ona Striškienė,
Panevėžio esperanto klubo „Revo“ narė

Donatos Mainonienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija