2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kalėdinės dovanos

Padėkos žodį tarė Luokės
klebonas kun. Virginijus Palionis

Renginio sumanytoja Gertrūda
Čerepokaitė su mažąja
atlikėja Ula Kačinskyte

Atlikėja Danielė Baublytė

Dovanos įteiktos Ligitos
Stankūnaitės šeimai

Gyvenimas yra kelionė, kurioje svarbus ne tik tikslas, bet ir kaip keliaujame, o pati geriausia dalis yra ta, kad Dievas kartais leidžia kiekvienam iš mūsų keisti pasaulį. Šios išminties vedina luokiškė, bendruomenės jaunimo atstovė Gertrūda Čerepokaitė, paskatinta Luokės seniūnijos seniūno Česlovo Ubarto, surengė sentimentalų labdaros vakarą, siekdama pakeisti pasaulį Luokės seniūnijos vaikams, tikėdama, kad muzika ir malda suartina geriems darbams visus be išimties. Šventinį vakarą Gertrūdai talkino Modernaus muzikinio lavinimo mokyklos mokinės Danielė Baublytė ir Ula Kačinskytė, Socialinių paslaugų centro darbuotoja Simona Spudytė, Šiaulių universiteto studentas Klaidas Kauneckas ir nuostabaus balso savininkė Ineta Kikilaitė. Jaukiame susibūrime dalyvavo ir gausių dovanų aukojo Telšių socialinių paslaugų Telšių vaikų dienos centro darbo organizatorė Aušra Gustienė, kartu dirbančios socialinės darbuotojos, Luokės bendruomenės nariai, kavinės „Šatrijos legenda“ savininkai Gabrielė ir Vaidas Mekioniai. Jie vaišino arbata su gardžiais pyragėliais. Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Virginijus Palionis priminė, kad šis renginys kaip ir Dievo atėjimas subūrė tuos, kurie turi laiko jį išgirsti, ir padėkojo visiems, mokantiems rūpintis vieniems kitais, ištiesiantiems pagalbos ranką ir suprantantiems, kad didžiausias džiaugsmas ir prasmė yra duoti, o ne reikalauti.

Paaukotos dovanos, suderinus su seniūnu Č. Ubartu ir socialinio darbo organizatore A. Blažiūte, dalyvaujant renginio iniciatorei G. Čerepokaitei, perduotos nepritekliuje gyvenančioms Ligitos Stankūnaitės, Sandros ir Vaido Bielskių bei Jurgitos ir Stasio Daukenčių šeimoms.

Džiugu, kad ši įgyvendinta idėja gražiu pavyzdžiu praturtino jaunimą, mažuosius koncerto dalyvius paskatino dalintis gerumo šviesa ir suprasti, kad Kalėdos – ne laikotarpis ir ne data, bet mūsų būsena – siekis skleisti ramybę ir meilę, tirpdyti abejingumą ir dovanoti džiaugsmą.

Marytė Beleckienė,
Luokės seniūnijos kultūrinės veiklos organizatorė

Telšių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija