2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šeimų šventė teikė džiaugsmo pilnatvę ir stiprybę

Grupė gargždiškių prie palaimintojo
vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijų
sarkofago Šiaulių Katedroje

Grupė gargždiškių šiemet susiruošė į Šeimų šventę Šiaulių vyskupijoje. Tokia šventė Trijų Karalių sekmadienį Šiaulių sporto arenoje šiemet buvo septynioliktoji. Iš Gargždų į ją važiuojame kasmet. Šiemet važiavo 18 piligrimų, daugiausia sutuoktiniai. Lydėjo parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas. Organizatoriai pranešė, kad į šventę susirinko apie 5000 žmonių.

Nuvykę pirmiausia užėjome į Šiaulių Katedrą, galėjome aplankyti, prisiliesti, pasimelsti prie palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų sarkofago. Iš Katedros užėjome į vyskupijos pastoracinio centro knygyną-kavinę. Ten sutikome Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, įsigijome knygų, kalendorių, pasistiprinome kava, arbata ir vykome į Šiaulių areną dalyvauti 12 val. Šeimų šventės šv. Mišiose.

Sutikome pažįstamų ne tik iš Šiaulių, bet iš Šilalės, Telšių ir kitų vietovių. Šventėje dalyvavo Vyriausybės atstovai, Seimo nariai, rajonų merai. Aukoti šv. Mišių atėjo daug kunigų, net šeši vyskupai, liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, giedojo Lietuvos Jaunimo dienų choras. Įtaigų ir įdomų pamokslą pasakė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jo kalba ne kartą buvo pertraukta audringų plojimų. Vyskupas kalbėjo, kad stabili krikščioniška šeima yra tvirtos valstybės pagrindas, žmonių džiaugsmas Dievo pagarbinimas. Telšių vyskupas įtaigiai kalbėjo apie maldos reikšmę, prasmę šeimoje, apie sekmadienio šventimą.

Po pamokslo poros, gyvenančios katalikiškoje santuokoje, buvo vyskupo pakviestos atsistojusios paduoti vienas kitam ranką, ištarti vienas kito vardą, padėkoti Dievui už sutuoktinį, sutuoktinę ir atnaujinti Santuokos priesaiką. Tai buvo nuostabu, įspūdinga, teikė džiaugsmo pilnatvę, stiprino pasitikėjimą pagarbą vienas kitam. Vyskupo žodžiai paliko atgarsį klausytojų širdyse, net ir po šv. Mišių susirinkę autobuse kelionei atgal vis kalbėjo apie vyskupo pasakytas mintis, patirtą palaimingą nuotaiką Santuokos priesaikos atnaujinimo metu. Tai buvo prasminga ir paliko gilų įspūdį dalyvių širdyse. Verta, prasminga, reikalinga sutuoktinių poroms dalyvauti tokioje Šeimų šventėje.

Po trumpos pertraukos stebėjome meninę programą „Muzikinė kelionė piligrimų takais“. Malonu ir džiugu buvo klausytis smuikininkės Saulės Kilaitės atliekamų kūrinių. Jų nuotaiką labai švelniai ir aistringai išreiškė šokėja ir choreografė Diana Vonžodaitė.

Pakeliui į namus dar užsukome į „Jonio pastuogę“, sočiai ir skaniai pavalgėme. Mūsų džiaugsmui nieko netrūko. Grįžome svajodami apie kitus panašaus pobūdžio renginius, išvykas, teikiančias atgaivą dvasiai ir kūnui.

Labai dėkojame Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai už geranorišką pagalbą organizuojant šią išvyką ir už dėmesį šeimoms.

Kazimiera Sipienė

Gargždai–Šiauliai
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija