2018 m. sausio 19 d.
Nr. 3 (2270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Ukrainiečiai meldėsi už žuvusius Sausio 13-ąją

Dr. Aldona Vasiliauskienė

T. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM
prie prakartėlės Vilniaus Švč. Trejybės
Graikų apeigų katalikų bažnyčioje

T. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM
Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų
katalikų bažnyčioje kalba apie
žuvusius Sausio 13-ąją

Sausio 14 dieną Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje šv. Mišias aukojęs t. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM, pamoksle aiškindamas Evangeliją ir muitininko Mato pašaukimą, sakė, kad labai svarbu išgirsti Dievo pašaukimą. Dievas kiekvieną iš mūsų šaukia ir kviečia. Bet ar mes išgirstame? Dievas ir lietuvius pakvietė kovoti dėl tikėjimo laisvės, laisvos valstybės. Žmonės išgirdo ir, nebijodami gresiančio mirtino pavojaus, ėjo ginti laisvės. Kunigas Domininkas kvietė melstis už žuvusius Sausio 13-ąją – jie – puikus pavyzdys ir šiuo metu dėl laisvės kovojantiems ukrainiečiams.

Po šv. Mišių kunigui t. Domininkui OSBM be jokio akcento, gražia lietuvių kalba išvardijus visų Sausio 13-ąją žuvusiųjų vardus, sugiedota speciali melodinga giesmė – malda už mirusius „Panichida“ („Viešpaties Angelo“ atitikmuo, tačiau ji gana ilga).

Kun. t. Domininkas (Marijanas Nalysnykas) OSBM, protoigumeno skyrimu 2017 m. lapkričio 9 d. atvyko į Lietuvą dirbti Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje vietoj į Ukrainą išvykstančio kun. t. Joakymo (Jaroslavo Kovalčuko) OSBM (2018 metų pradžioje jis vyks darbuotis į Braziliją).

Marijanas Nalysnykas gimė 1990 m. rugsėjo 18 d. Charkove Valentinos (g. 1963 m.) Jartym-Nalysnik ir Volodymyro (1957–2013) Nalysnyko šeimoje. Jis buvo jauniausias vaikas. Šeimoje jau augo vyresnysis brolis Valerijus (g. 1982 m. lapkričio 25 d.). Marijanas mokėsi įvairiose Charkovo mokyklose, o vidurinę 2007 metais baigė 136-ojoje sporto mokykloje (Marijanas nuo pat vaikystės domėjosi sportu). Toje klasėje mokėsi visa futbolo komanda. Baigęs vidurinę, 2007 m. spalio 30 d. įstojo į vienuolių bazilijonų vienuolyną – naujokyną Krechive – ir pasirinko vienuolinį Domininko vardą. 2009 metais jis įstojo į Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institutą Briuchovičiuose ir baigė 2016 metais. 2012 metų rugsėjį buvo paskirtas į Donecko srityje esančią Švč. Jėzaus Širdies vienuolių bazilijonų rezidenciją. Ten kaip brolis vienuolis dirbo iki 2013 metų rugsėjo. 2014 metais br. Domininkas davė amžinuosius įžadus. 2015 m. spalio 19 d. Krechive įšventintas į diakonus. Baigęs studijas Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institute, 2016 m. rugsėjo 18 d. Žovkvoje buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas į Lvovo Šv. Onufrijaus vienuolyną ir čia dirbo metus ir tris mėnesius. 2017 m. spalio 11 d. gavo paskyrimą į Vilnių. Jį pasirašė Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM. Antras jauno kunigo paskyrimas jam teikia daug džiaugsmo – Vilniuje darbavosi šv. Juozapatas, Vilniuje sukurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, paminėjęs savo 400 metų jubiliejų.

Autorės asmeninio archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija