2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo žvaigždė šviečia

Povilas Šimkavičius,

dimisijos pulkininkas leitenantas

Atminimo kryžius mons. Alfonsui
Svarinskui. Ant akmeninės stelos,
kuri kartu su atminimo kryžiumi
sudaro bendrą kompoziciją, užrašas:
„Lietuvos Laisvės kovotojo, triskart
politinio kalinio, Partizanų
ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo
kapeliono, pulkininko, parko įkūrėjo
monsinjoro ALFONSO SVARINSKO
1925–1954–2014 atminimui“

Gyvenime teko sutikti daug įvairių žmonių: vieni tarsi meteorai, patekę į žemės atmosferą, nušvisdavo akimirkai, kiti, nors jau iškeliavę į Amžinybę, šviečia ryškia atminimo žvaigždės šviesa. Toks buvo nenuilstantis kovotojas su blogiu, dimisijos pulkininkas monsinjoras Alfonsas Svarinskas (1925 01 21–1954 10 03–2014 07 17).

„Kremliaus aikštėje ant ežero kranto stovės paminklas JAV prezidentui Ronaldui Reiganui“

Pirmą kartą ilgesniam pokalbiui su mons. A. Svarinsku susitikome 2009 m. gegužės 27 d. kartu su Atsargos karininkų sąjungos karininkais tvarkydami Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parko (Kadrėnų k., Ukmergės r.) teritoriją. Saulėtą pavasario dieną genėjome sausas medžių šakas, kirtome sausuolius, šienavome tvenkinio pakrantę. Kartu su mumis dirbo ir partizanų parko įkūrėjas mons. A. Svarinskas. Tarp darbų pasitaikė puiki galimybė gerą pusvalandį pasivaikščioti partizanų parko takeliais ir pasiklausyti jautrių mons. A. Svarinsko pasakojimų apie Rusijos lageriuose praleistus metus, tremtį į Vokietijos Federacinę Respubliką, susitikimus su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir JAV prezidentu Ronaldu Reiganu (Ronald Reagan). Įsiminė pamokantis monsinjoro pasakojimas apie susitikimą su JAV prezidentu. Jis sakė, kad norint pasiekti rezultatų bendraujant su aukšto rango pareigūnu, reikia jį sudominti, net prajuokinti. 1989 metų susitikimo su JAV prezidentu metu monsinjoras pasakė, kad R. Reiganui už kovą su blogiu Maskvoje bus pastatytas paminklas. Į prezidento klausimą, kurioje vietoje stovės tas paminklas, monsinjoras atsakė, kad Kremliaus aikštėje. Toje aikštėje bus didelis ežeras, o ant jo kranto stovės paminklas. Tai labai prajuokino JAV prezidentą, ir monsinjoro vizito tikslas originaliai padėkoti JAV prezidentui už išlaisvinimą iš Sovietų Sąjungos kalėjimo buvo pasiektas. Monsinjoras dar papasakojo, kad padovanojo JAV prezidentui R. Reiganui lageriuose iš duonos padarytą rožančių ir kryžiuką. Įprasta, kad visas dovanas prezidentas perduoda savo padėjėjams, bet mons. A. Svarinskas pasidžiaugė, kad jo dovaną R. Reiganas laikė suspaudęs rankoje ir nueidamas dovanos nepaleido iš rankų. Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke stovi kryžius – dėkingumo ir pagarbos ženklas JAV prezidentui R. Reiganui.


Mons. Alfonsas Svarinskas įamžintas Igliaukoje

Ilgliaukos klebonas kun. Remigijus
Maceina prie atminimo lentos
savo pirmtakui mons. Alfonsui
Svarinskui Šv. Kazimiero bažnyčioje

Kūčių vakarą iš visų kraštų sugrįžę parapijiečiai, jų vaikai ir vaikaičiai gausiai rinkosi į Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčią. Piemenėlių šv. Mišiose parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina padėkojo bažnyčios rėmėjams ir pasidžiaugė, kad per 2017 metus daug darbų buvo padaryta: sutvarkytas bažnyčios statytojo kun. Vincento Kačergio (1823–1897) kapas, atnaujinti du kryžiai, paremontuotas bažnyčios bokštas, pakeistas klebonijos stogas ir įrengtos patalpos parapijos pastate, kur vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai.

Po šv. Mišių klebonas pašventino atminimo lentą Igliaukoje dirbusiam klebonui mons. Alfonsui Svarinskui. Dar rudenį monsinjoro atminimo įamžinimą klebonas aptarė su pastoracine taryba. Ši pritarė klebono idėjai ir jis Punske užsakė atminimo lentą. Smagu, kad taip greitai ir tokiu šventiniu metu bažnyčioje atsirado labai svarbus Igliaukai įrašas: „1970 iki 1976 Igliaukos šv. Kazimiero parapijos Bažnyčioje Žmonėms tarnavo kunigas Alfonsas Svarinskas (1925–2014) (monsinjoras, disidentas, politinis kalinys, Seimo narys)“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija