2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo žvaigždė šviečia

Povilas Šimkavičius,

dimisijos pulkininkas leitenantas

Mons. Alfonas Svarinskas Ulme,
Vokietijoje, 1989 m. lapkričio 21 d.
Zino Kazėno nuotrauka

Atminimo kryžius mons. Alfonsui
Svarinskui. Ant akmeninės stelos,
kuri kartu su atminimo kryžiumi
sudaro bendrą kompoziciją, užrašas:
„Lietuvos Laisvės kovotojo, triskart
politinio kalinio, Partizanų
ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo
kapeliono, pulkininko, parko įkūrėjo
monsinjoro ALFONSO SVARINSKO
1925–1954–2014 atminimui“

Kryžius „Didžiajam JAV prezidentui
Ronaldui Reiganui. Blogio imperijos
nugalėtojui. Laisvės kovotojai“

Kryžius „Didžiajam popiežiui
Jonui Pauliui II, padovanojusiam
pusę savo širdies Lietuvai.
Dėkingi laisvės kovotojai“

Gyvenime teko sutikti daug įvairių žmonių: vieni tarsi meteorai, patekę į žemės atmosferą, nušvisdavo akimirkai, kiti, nors jau iškeliavę į Amžinybę, šviečia ryškia atminimo žvaigždės šviesa. Toks buvo nenuilstantis kovotojas su blogiu, dimisijos pulkininkas monsinjoras Alfonsas Svarinskas (1925 01 21–1954 10 03–2014 07 17).

„Kremliaus aikštėje ant ežero kranto stovės paminklas JAV prezidentui Ronaldui Reiganui“

Pirmą kartą ilgesniam pokalbiui su mons. A. Svarinsku susitikome 2009 m. gegužės 27 d. kartu su Atsargos karininkų sąjungos karininkais tvarkydami Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parko (Kadrėnų k., Ukmergės r.) teritoriją. Saulėtą pavasario dieną genėjome sausas medžių šakas, kirtome sausuolius, šienavome tvenkinio pakrantę. Kartu su mumis dirbo ir partizanų parko įkūrėjas mons. A. Svarinskas. Tarp darbų pasitaikė puiki galimybė gerą pusvalandį pasivaikščioti partizanų parko takeliais ir pasiklausyti jautrių mons. A. Svarinsko pasakojimų apie Rusijos lageriuose praleistus metus, tremtį į Vokietijos Federacinę Respubliką, susitikimus su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir JAV prezidentu Ronaldu Reiganu (Ronald Reagan). Įsiminė pamokantis monsinjoro pasakojimas apie susitikimą su JAV prezidentu. Jis sakė, kad norint pasiekti rezultatų bendraujant su aukšto rango pareigūnu, reikia jį sudominti, net prajuokinti. 1989 metų susitikimo su JAV prezidentu metu monsinjoras pasakė, kad R. Reiganui už kovą su blogiu Maskvoje bus pastatytas paminklas. Į prezidento klausimą, kurioje vietoje stovės tas paminklas, monsinjoras atsakė, kad Kremliaus aikštėje. Toje aikštėje bus didelis ežeras, o ant jo kranto stovės paminklas. Tai labai prajuokino JAV prezidentą, ir monsinjoro vizito tikslas originaliai padėkoti JAV prezidentui už išlaisvinimą iš Sovietų Sąjungos kalėjimo buvo pasiektas. Monsinjoras dar papasakojo, kad padovanojo JAV prezidentui R. Reiganui lageriuose iš duonos padarytą rožančių ir kryžiuką. Įprasta, kad visas dovanas prezidentas perduoda savo padėjėjams, bet mons. A. Svarinskas pasidžiaugė, kad jo dovaną R. Reiganas laikė suspaudęs rankoje ir nueidamas dovanos nepaleido iš rankų. Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke stovi kryžius – dėkingumo ir pagarbos ženklas JAV prezidentui R. Reiganui.

Monsinjoras papasakojo, kad idėja įkurti parką ir daug kitų idėjų kilo lageriuose. Ten svarbu turėti užsiėmimą, tada ir išgyventi lengviau. Su išduotu muilo gabalėliu kaliniai braižydavo ant grindų įvairiausias schemas, kurdavo planus. „Malonu, kai idėjos tampa kūnu“, – žvelgdamas į partizanų atminimą įamžinančius ąžuolinius kryžius, sukurtus ir išdrožtus Utenoje, sakė monsinjoras.

Pulkininkas su fotoaparatu kviečiamas į tribūną

2012 metų gegužės pradžioje prie Krašto apsaugos ministerijos pastato atsitiktinai sutikau mons. A. Svarinską. Prisiminęs muziejininkės iš Reškutėnų Viktorijos Lapėnienės prašymą, paklausiau monsinjoro apie jo galimybę birželio 16 dieną dalyvauti Jukiškės kaime (apie 4 km nuo Reškutėnų) vyksiančiame paminklo laisvės kovotojams pašventinime. Monsinjoras pažadėjo dalyvauti, bet kartu pareiškė: „Pulkininke, o prieš tai gegužės 19 dieną kviečiu jus dalyvauti Mūšios parke vyksiančioje Didžiosios Kovos apygardos partizanų metinėje šventėje“. Gegužės 19 dieną šv. Mišias už žuvusius, nukankintus, mirusius ir gyvuosius laisvės kovotojus aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Kaltanėnų (Švenčionių r.) klebonas kun. Jeronimas Petrikas ir kiti kunigai. Graži saulėta diena subūrė labai gausų dalyvių būrį. Malonu buvo matyti nemažai jaunimo.

Po šv. Mišių mons. A. Svarinskas kvietė susirinkusius pakalbėti. Po kelių pasisakymų išgirdau monsinjoro pasakojimą apie atsargos karininkus, kurie prieš kelerius metus tvarkė Mūšios parką, ir kvietimą pulkininkui (pavardės nenurodė) ateiti į tribūną. Apsidairęs patikslino, kad kviečia pulkininką, kuris ką tik vaikščiojo su fotoaparatu. Tik tada supratau, kad monsinjoras ieškojo manęs. Man pajudėjus tribūnos link, monsinjoras, matyt, nepatogiai pasijautęs dėl pamirštos pulkininko pavardės, jau pakvietė kitą kalbėtoją. Truputį jaudinausi dėl šio nesusipratimo ir neįvykusio pasisakymo, todėl Lietuvos Sąjūdžio tinklapyje patalpinau pranešimą apie Didžiosios Kovos apygardos partizanų metinę šventę, kuri buvo gera patriotinio auklėjimo pamoka būsimiems Lietuvos kariuomenės karininkams ir mūsų jaunimui. Padėkojau mons. A. Svarinskui už puikiai organizuotą šventę ir palinkėjau sveikatos ir neišsenkančios energijos kovoje su blogiu.

Mons. A. Svarinskas savo pažadą irgi ištesėjo – Jukiškės kaime pašventino įspūdingo dydžio tautodailininko Juozo Jakšto sukurtą ąžuolinį paminklą, kuriame įamžintos Reškutėnų krašto partizanų pavardės ir iškalti visiems brangūs žodžiai: „O, Dvasia Viešpatie! Globoki žemę Lietuvos ir apsaugok Laisvę jos“.

Mons. A. Svarinsko atminimo žvaigždė ryškiai šviečia, nes jo atminimas gyvas žmonių širdyse: įkurta Monsinjoro A. Svarinsko atminimo draugija, leidžiamos atsiminimų knygos, tarp jų „Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės“, kiekvienais metais Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vyksta Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventės, Vilniaus rotušėje – mons. A. Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimo vakarai ir kiti renginiai.

Povilo Šimkavičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija