2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Eterio balsai iš anapus

Išeivijoje gyvenę Nepriklausomybės Akto signatarai – už laisvą Lietuvą

„Amerikos balsas“, 1953 m. vasario 16 d. pradėjęs transliuoti laidas lietuvių kalba, pateikdavo vertingos medžiagos apie nepriklausomą Lietuvą, jos veikėjų pasisakymus. Vasario 16-osios proga „Amerikos balsui“ 1957 metais kalbėjęs Nepriklausomybės Akto signataras prelatas Kazimieras Steponas Šaulys sakė, kad visų Lietuvos žmonių tvirtas pasiryžimas ištvermingai kovoti dėl laisvės atstatymo yra tikriausia priemonė sugrąžinti tautai pagrobtąją laisvę. „Tautos valia, sukūrusi prieš amžius savo valstybę, ilgai ir narsiai gynusi jos nepriklausomybę, tebėra gyva, nepalaužta, tvirta, bet sukliudyta, negali veikti“, – kalbėjo prel. K. S. Šaulys. Tuo metu signataro pasakytos mintys išreiškė lietuvių ryžtą atstatyti savo nepriklausomybę, kurti savo žmonėms geresnį gyvenimą. Signataro mintys buvo labai aktualios tuo metu okupuotai Lietuvai, įvertino sudėtingą 1918 metų padėtį ir 1940-ųjų viduryje tautai primestą okupacinę kolaborantų valdžią, neatitinkančią tautos lūkesčių. Tad verta prisiminti, ką 1957 metais kalbėjo šis žymus Lietuvos politikas ir dvasininkas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija