2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2, 3, 4)

Įsiutę dėl nepavykusios provokacijos, enkavėdistai Ąžuolą ilgai kankino, o paskui išdavikui liepė jį nušauti. Ąžuolą ir nukautą stovyklos sargybinį rusai įmetė į vieną iš žeminių ir ją padegė. Priešams pasitraukus iš miško, grįžę partizanai iškilmingai palaidojo išniekintus kovos bičiulių kūnus.

Dar anksčiau, 1945 m. liepos 22 d., P. Paulaitis neteko labai sumanaus ir ištvermingo ryšininko Vytauto Mickaičio, aktyvaus pogrindinės spaudos platintojo. Tą dieną, sekmadienį, apie 17 valandą jis ruošėsi vykti į Šakių apskritį pas ryšininką, gyvenusį netoli Slavikų miestelio. Norint tą pačią dieną suvažinėti į abu galus, reikėjo skubėti, nes sargyba po 22 valandos nieko nepraleisdavo per pontoninį tiltą, ties Jurbarku nutiestą per Nemuną. Kaip pasakoja brolis Juozas Mickaitis, Vytautas prisidėjo pilną portfelį – apie 30 egzempliorių laikraščio Lietuviški atgarsiai ir susiruošė į kelionę. Ketino pasiimti pistoletą, tačiau Juozas perspėjo, kad ginkluotam vykti labai rizikinga, todėl pistoletą paslėpė malkinėje.


Vieną albumą pavarčius...

Kun. Pranciškaus STULGINSKIO (1887 11 10–1912 05 27–1943 01 31) 75-osioms mirties metinėms

Kun. Pranciškus Stulginskis

Sunku būtų nepaneigti fakto, kad didžioji muziejininkų darbo dalis yra nematoma. Jie kaupia daiktus ir stengiasi juos prakalbinti, nes kiekvienas turi savo istoriją, kaip nuotraukos įamžina gyvenimo akimirkas. 1999 metų rudenį tuometinio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus pritarimu nuolatiniam saugojimui į Žemaičių vyskupystės muziejų Varniuose iš Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos altarijos buvo pargabentas gausus kunigo Vlado Šlevo (1910 04 16–1935 04 20–1999 02 27) archyvas ir suformuotas jo vardo fondas.

Eksponatai įvairūs: albumai, rankraščiai, fotografijos. Rimtam tyrinėtojui tai – tikras lobis. Ir apšiuręs, nučiupinėtas albumas dažnai pateikia netikėtumų, bet ne visada iš karto įvertiname jo turinį. Sudomino albumas, patekęs į pagalbinį fondą, vėliau perkeltas į pagrindinį. Pirminiame eksponato apraše pažymėta, kad viršelis rudos odos, jame – 37 lapai, specialiai iškarpyti fotografijų tvirtinimui, žalios spalvos, marginti stilizuotų lapų ornamentu; eksponatas nešvarus, pakraščiai pageltę, apspurę, viršelio vidinėje pusėje ir priešlapyje prirašinėta. Tačiau aptrešusi išvaizda slepia didelį, muziejininko akimis žiūrint, turtą. Jame, be reikšmingesnių antrosios XX amžiaus pusės nuotraukų, daug retų atvirlaiškių. Albumas įtrauktas į kun. V. Šlevo registrus, kiekvienas jame esantis daiktas anstpauduotas asmeniniu spaudu ir užrašytas eilės numeris. Vis dėlto pirmasis albumo sudarytojas – ne kun. V. Šlevas, bet nuo 1933 metų Pievėnų Šv. Kryžiaus bažnyčioje dirbęs kun. Pranciškus Stulginskis. Albumas – jo kurso draugų dovana, apie tai byloja įrašas su parašais: „Vardo dienoje Mielą Draugą Praną sveikina... Kaunas, 4.X.1911“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija