2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žaizdos

Pagerbė žuvusiuosius už laisvę

Savanoriai atnešė 14 trispalvių
ir 14 žvakių žuvusiųjų atminimui pagerbti

ŠVENČIONYS. Sausio 12-osios, penktadienio, pavakarę, sausio 13-osios išvakarėse, į Visų Šventųjų bažnyčią rinkosi norintieji pagerbti prieš 27 metus žuvusius lemtingą Sausio 13-ąją. Savanoriai, pagerbdami žuvusiųjų atminimą, atnešė 14 trispalvių ir 14 žvakių. Sugiedojus Lietuvos himną, klebonas kun. Medardas Čeponis pakvietė Švenčionių seniūnę Iną Sinienę tarti pasveikinimo žodį. Vaikų chorui sugiedojus įžangos giesmę, klebonas Medardas kartu su vikaru kunigu Marijanu susirinkusius kvietė ne tik prisiminti žuvusiuosius, bet ir dėkoti Aukščiausiajam už Laisvės dovaną. Po Evangelijos ir turiningo pamokslo, kurį pasakė pats klebonas, išsakyti maldavimai įvairiomis intencijomis: už Bažnyčią visame pasaulyje ir Popiežių, valstybių vadovų, geros valios žmonių pastangas siekiant ramybės ir įgyvendinant taiką, neramumų ir konfliktų kamuojamus kraštus, žuvusius už Tėvynę, siekiant vienybės dvasios, kad visokiomis aplinkybėmis gebėtume išsaugoti žmogiškąjį orumą. Šv. Mišių metu giedojo vaikų ir senjorų chorai. Po pamaldų skambėjo Juliaus Siniaus meno mokyklos mokinių ir mokytojų atliekami kūriniai...

Lauke, prie bažnyčios, nuaidėjo trys salvės: už Lietuvą, už Laisvę, už žuvusius.

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija