2018 m. vasario 2 d.
Nr. 5 (2272)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Ar Kaune veiks Šv. Mato gimnazija

Kauno miesto savivaldybės atstovų planas nepratęsti panaudos sutarties su katalikiška Šv. Mato gimnazija kelia daug klausimų. Paaiškėjo, kad Kauno miesto savivaldybė siekia vienašališkai nutraukti Šv. Mato gimnazijos reikmėms naudojamų patalpų panaudos sutartį ir čia pradėti vykdyti KTU Inžinerijos licėjaus pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto ugdymo programas. Mat šiemet sutartis su Šv. Mato gimnazija baigia galioti. Mokyklos steigėja Vilkaviškio vyskupija kitų patalpų, kuriose gimnazija galėtų vykdyti savo veiklą, neturi, todėl katalikiška švietimo įstaiga, kurioje dabar mokosi daugiau nei 400 vaikų, išgujus ją iš dabar turimų patalpų, turėtų būti likviduojama. Gimnazijos atstovai kreipėsi į aplinkinėse apygardose išrinktus Seimo narius. Palaikymo jie oficialiai sulaukė tik iš konservatorių, o Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, nors ir sako, kad supranta sunkią gimnazijos padėtį, tačiau į konfliktą veltis esą nenori. Trečiadienį šis svarbus klausimas buvo svarstomas net Seime. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Gintarė Skaistė sako, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio susitikimai su vyskupais „ne visuomet vykdavo pačiu mandagiausiu tonu“, tad galima manyti apie priešpriešą su Katalikų Bažnyčia. Seimo narė mananti, kad nenorima turėti katalikiškos gimnazijos mieste. G. Skaistė priklauso Seimo narių laikinajai Kauno krašto bičiulių grupei, kuri parengė oficialų kreipimąsi premjerui, Švietimo ir mokslo ministrei, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Vyriausybės atstovei Kauno apskrityje ir Seimo kontrolierių įstaigai dėl neužtikrinamų katalikiškų nevalstybinių mokyklų bendruomenių teisių. Seimo narė sako, kad visi „valstiečiai-žalieji“, Seimo nariai, išrinkti Kaune, parašų dėti nenorėjo, nes tai būtų akivaizdus konfliktas su V. Matijošaičiu. Pasirašyti vengė ir Aurelijus Veryga, išrinktas į Seimą būtent Panemunės apygardoje, kurioje dabar ir yra Šv. Mato gimnazija. G. Skaistė stebisi, kad  nevalstybinę mokyklą, kuriai patalpas suteikė Kauno savivaldybė panaudos būdu penkeriems metams, dabar rengiasi išvaryti. Gimnazijos direktorius, kun. psichol. mgr., teol. lic. Rytis Baltrušaitis sako, kad sunku būtų pasakyti, kodėl „valstiečiai-žalieji“ nepasirašė kreipimosi, nors A. Veryga mokykloje lankėsi kelis kartus. Anot direktoriaus, konservatoriai į susitikimą gimnazijoje kvietė visų partijų Kaune išrinktus Seimo narius, tačiau dalyvavo tik du – G. Skaistė ir Rimantas Jonas Dagys.

Šv. Mato gimnazija ne valstybine tapo 2013 metais. To buvo siekiama nuo 2004 metų. Tuomet pati Kauno miesto savivaldybė siūlė vyskupijai, kaip antrajai steigėjai, perimti veiklą. Anot dabartinio direktoriaus, vyskupija ilgai svarstė, nes tas projektas reikalavo ir finansinių, ir žmogiškųjų resursų, bet vis dėlto pasiryžo. Sutartis buvo pasirašyta penkeriems metams. Anot jo, oficialaus atsakymo, kad panaudos sutartis nebus pratęsta, kol kas nesulaukta. Šiuo metu esą vyksta derybos, diskusijos, o galutinis sprendimas turėtų būti priimtas artimiausiu metu. Tačiau jau 2016 metais direktorius kun. R. Baltrušaitis buvo pakviestas į Kauno miesto savivaldybę ir informuotas, kad užimamose patalpose ketinama įkurdinti KTU licėjų. Tuomet, gimnazijos bendruomenei pasipriešinus, prasidėjo derybos. Sutartis su Šv. Mato gimnazija baigsis šių metų liepos 23 dieną. Savivaldybės atstovų teigimu, gimnazijos steigėjui esą pateiktos kelios alternatyvos. Pagal vieną iš jų Kauno miesto savivaldybė kartu su Vilkaviškio vyskupija įkurtų bendrą įstaigą, kuri valdytų čia veikiančią gimnaziją. Teisė paskirti mokyklos direktorių ir atsakomybė už rezultatus priklausytų savivaldybei. Pagal kitą alternatyvą vyskupijai siūlomos patalpos „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje, kurioje savo veiklą galėtų tęsti Šv. Mato gimnazija. Dabartinėse gimnazijos patalpose esą būtų įkurtas kurios nors gerus rezultatus demonstruojanti, šiuolaikiškai veikianti gimnazija, aprėpianti ne tik Panemunę, bet ir Vaišvydavą, Petrašiūnus, Žemuosius Šančius. To norima siekti esą dėl to, kad tarp visų privačių Kauno mokyklų Šv. Mato gimnazijos rezultatai neva yra patys žemiausi, netgi lyginant su absoliučiai visomis miesto mokyklomis. Taip teigia Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė. Per penkerius metus, kai veikia Šv. Mato gimnazija, ji esą nesiėmė jokių rimtesnių žingsnių tapti šiuolaikiška. Valdininkė giria savivaldybės gebėjimus atnaujinti kitas mokyklas – jų pastatus, sanitarinius mazgus, prie mokyklų esančius sporto aikštynus, įrengti išmaniąsias klases. Tačiau nenorima suprasti, kad Šv. Mato gimnazijai neturint lėšų renovacijų atlikti tiesiog neįmanoma. Savivaldybės atstovės teigimu, KTU Inžinerijos licėjus tėra viena iš svarstomų galimų alternatyvų. Kol kas jokių konkrečių sprendimų dėl šios įstaigos esą nėra priimta. Kaip įprasta, ir ši valdininkė pabrėžia, kad savivaldybės atstovai nėra nusiteikę prieš katalikiškas vertybes. Valdininkė teigė, kad tiek su gimnazijos bendruomene, tiek su steigėju jau 2016 metais buvo kalbėta, kad sutartis gali būti nepratęsta, jei ir toliau nebus laikomasi įsipareigojimų.

Tačiau akivaizdu, kad katalikiška Kauno Šv. Mato gimnazija šiais metais gali netekti patalpų ir jai tektų spręsti klausimą: būti ar nebūti?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija