2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tautos šventovės atstatymo autorius

A†A doc. Antanas Algimantas Sprindys (1928 02 28–2018 01 30)

Sausio 30 dieną mirė ilgametis Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komiteto narys, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo autorius, Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio atkūrimo ir buvusių paminklų atstatymo iniciatorius, žymus Lietuvos architektas, docentas Antanas Algimantas Sprindys.

Jis gimė 1928 m. vasario 28 d. Šiauliuose, inteligentų šeimoje. Nuo 1934 metų mokėsi Šiaulių pradžios mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1943–1946 metais Mažeikių gimnazijoje ir Viekšnių vidurinėje mokykloje. Gimnazistui ėjo septyniolikti metai, kai Antrojo pasaulinio karo grėsmių akivaizdoje įstojo į Telšių kunigų seminariją. Tikslo tapti kunigu neturėjęs, piešimui gabus jaunuolis nuo 1946 metų studijavo Kauno valstybinio universiteto architektūros fakultete, o studijas baigė 1952 metais Kauno politechnikos institute. Nuo 1952 metų architektas darbavosi Kaune, 1976–1987 metais buvo Kauno miesto vyr. architektas. Dar studijų metais Algimantas pradėjo projektuoti, dirbo pas architektus Kazimierą Šešelgį, Jokūbą Perą, Adolfą Lukošaitį. Jis prisidėjo prie įvairių projektų, užsakymų, nuo kurių gaudavo šiokį tokį atlygį, taip padėdamas pragyventi ir tėvams. Pats Algimantas norėjo būti grafiku, bet tėvai patarė rinktis architektūrą, nes dailininkai mažai uždirba.

Doc. A. Sprindžio šeima „architektūriška“ – žmona ir du sūnus irgi architektai. Arch. A. Sprindys atsiminimuose rašo: „Mūsų laikais buvo kitaip. Viskas labai pajudėjo į priekį, pasikeitė, jau nebedirbama ant lentos, prieš 20 metų nė nebūtum pagalvojęs, kad projektuojama bus taip šiandien – kompiuteriu“.

Prabangi universalinė parduotuvė „Merkurijus“ (1983) – vienas ryškiausių architekto A. Sprindžio kūrybinės biografijos ženklų. Dėl savo didelio tūrio, laiptinės bokšto, išskirtinės padėties ir reprezentatyvaus puošnumo buvo viena svarbiausių sovietmečiu sukurtų Kauno Naujamiesčio architektūros dominančių. 2009 metų vasarą „Merkurijus“ buvo karštligiškai nugriautas, nepaisant architektūrinių verčių. Vieni iš svarbiausių architekto darbų – istorinio Karo muziejaus sodelio atnaujinimo suplanavimas ir Laisvės paminklo atstatymas (1998–1990). Arch. A. Sprindys gyvai domėdavosi statomu pastatu, dažnai lankydavosi ir stebėdavo darbų eigą. Nors kai kurių jo projektuotų pastatų – universalinės parduotuvės „Merkurijus“, kavinės „Kaukas“, aludės „Rambynas“ – šiandien nėra išlikusių, bet jų autoriaus ir mūsų atmintyje šie pastatai yra gyvi.

Architektui mieliausia buvo prisidėti atkuriant Paminklinę Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Į jos atstatymo komitetą 1993 metais pakviestas architektas pasižymėjo kuklumu, nuoširdumu, dirbo nepaprastai atsakingai, pasiaukojamai, jausdamas pareigą. 2001 metais baigęs Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbus, Algimantas suprojektavo antkapius Bazilikos šventoriuje. 2006 metais Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos nutarimu už Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projekto įgyvendinimą architektas buvo apdovanotas padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“.

Vasario 3 dieną A. Sprindys palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija