2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Istorikas, mecenatas, kunigaikštis

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos bendruomenė paskelbė, kad gruodžio 29 dieną Oksforde mirė Bibliotekos geradarys kunigaikštis Mykolas Giedraitis. „Jo asmenyje netekome didžio Žmogaus, Mecenato ir nuoširdaus, ištikimo, išmintingo Bičiulio“, – rašoma  Vrublevskių bibliotekos pranešime spaudai.

Mykolas Giedraitis (Michał Giedroyć), LDK senos kunigaikščių giminės palikuonis, gimė 1929 m. Lobzove prie Derečino (dabartinėjė Baltarusijoje), Lenkijos senatoriaus Tadeušo Giedraičio (Tadeusz Giedroyć) ir Anos Šostakovskos (Anna Szostakowska) šeimoje. 1939 metais Raudonajai Armijai užėmus rytines tuometinės Lenkijos rytines sritis, Sovietų Sąjungos saugumas suėmė T. Giedraitį ir jį 1941 metais sušaudė Červenėje. 1940 metais žmona Ana su dukterimis ir sūnumi buvo deportuota į Sibirą, o 1942 metais iš ten su gen. V. Anderso armija evakavosi į Iraną. 1946 metais šeima emigravo į Didžiąją Britaniją. M. Giedraitis Londono universitete studijavo aeronautiką ir taikomąją matematiką, įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą. Londone jis vedė Rozmary Kampston (Rosemary Cumpston), su kuria išaugino sūnų ir tris dukras.

M. Giedraitis nuo jaunystės domėjosi istorijos mokslu ir ypač savo giminės genealogija. 1979 metais jis su šeima persikėlė į Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo koledžo nariu ir kaip nepriklausomas mokslininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, atsidėjo istorijos studijoms. Jo mokslinių straipsnių paskelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslinėje spaudoje.

M. Giedraitis nemažai prisidėjo prie savo giminės palikimo įamžinimo Lietuvoje. Jis finansavo archeologinius tyrinėjimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, taip pat vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rozmary ir Mykolas Giedraičiai svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo.

M. Giedraitis Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai perdavė asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą. Dauguma kolekcijos knygų – su žymių istorijos asmenų autografais ir dovanojimo įrašais. M. Giedraičio knygų kolekcija ir archyvas ypatingai domina Lietuvos istorikus.

Už paramą Lietuvai M. Giedraitis apdovanotas DLK Gedimimo 4-ojo laipsnio ordinu.

Be kitų dalykų, M. Giedraitis yra paskelbęs prisiminimų knygą „Crater‘s Edge“ (London, 2010). Joje pasakojama apie jų šeimos deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę. Knyga išversta į kelias kalbas. 2013 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleido jos vertimą į lietuvių kalbą, pavadintą „Ant kraterio krašto“.

Velionio laidotuvės vyko Oksforde sausio 19 dieną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija