2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno savivaldybė naikina katalikišką gimnaziją

Antradienį vykęęs piketas
dėl katalikiškos Šv. Mato gimnazijos
prie Kauno miesto savivaldybės
Raimondo Kaminsko nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė siūlymui dėl inžinerinės krypties mokyklos steigimo patalpose, kur šiuo metu veikia katalikiška Šv. Mato gimnazija, taip atimdama iš jos galimybę toliau veikti. Pasinaudota tuo, kad panaudos sutartis su gimnazija, kurios steigėjas – Vilkaviškio arkivyskupija, vasarą nutrūksta, tad papildomų sprendimų priimti savivaldybei nereikės ir šis sprendimas atveria kelią Šv. Mato gimnazijos patalpose veiklą vykdyti KTU Inžinerijos licėjui, kurio steigėja – savivaldybė.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Virginijaus Mažeikos pateiktais duomenimis, gimnazijoje šiuo metu mokosi 454 vaikai, iš jų 80 – ikimokyklinio ugdymo klasėse. Iki perduodant gimnaziją arkivyskupijai, mokinių, pasak jo, buvo dvigubai daugiau. Savivaldybė teigia, kad jai pavaldžios mokymo įstaigos veikla šiose patalpose reikalinga siekiant gerinti švietimo kokybę. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė sakė, kad įsteigus mokykloje KTU Inžinerijos licėjų, norintys moksleiviai galės tęsti mokslą. Žurnalistams ji sakė: „Dėl mokytojų spręs licėjus, jeigu norės dirbti tie patys Šv. Mato mokyklos mokytojai, jie tikrai greičiausiai bus priimti, jei atitiks visus reikalavimus. Dėl tėvų, mokinių tai yra jų sprendimas, ar jie norės mokytis licėjuje, ar nenorės“. Taigi valdininkė pati prieštaravo savo ankstesniam teiginiui, kad ši gimnazija mokymosi lygiu yra atsilikusi. Sunku paaiškinti, kaip blogai dirbę pedagogai galės dirbti aukšto lygio švietimo įstaigoje. Jau dabar aišku, kad visi katalikiškoje gimnazijoje dabar besimokantys vaikai negalės ir toliau mokytis šioje mokykloje, nes savo veiklą čia pradėsiantis KTU Inžinerijos licėjus gali organizuoti stojamuosius egzaminus. Pristatydamas klausimą tarybos posėdyje ir paklaustas, kodėl nuspręsta „reorganizuoti“ katalikišką mokyklą, V. Mažeika nurodė ir tokią priežastį: „Panemunėje, Žemuosiuose Šančiuose, Rokuose, Vaišvydavoje, didžiulėje teritorijoje, šiuo metu mes neturime jokios savivaldybės gimnazijos“. Tai reiškia, kad vilkas norėdamas suėsti ėriuką, tai ir padarys.

Nepriimti skubotų sprendimų savivaldybės tarybos narius pakvietė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija, Kauno miesto taryboje turinti 13 narių. Pasak frakcijos vadovės Editos Gudišauskienės, gimnazijos klausimas atskleidė, kad už mokyklų pertvarką atsakingi savivaldybės administracijos pareigūnai neturi aiškios strateginės švietimo tinklo Kaune reformos vizijos bei aiškiai identifikuotų veiklos tikslų. Tai rodo ir kiti ne mažesnio atgarsio visuomenėje sulaukę ir kitų mokymo įstaigų reorganizavimo planai, kurie buvo svarstomi antradienį miesto tarybos posėdyje. TS-LKD frakcija nepritarė skubotai ir nepamatuotai ugdymo įstaigų tinklo reformai Kaune, nes pradėti reikėtų nuo platesnės vizijos, o tik paskui imtis pavienių mokyklų pertvarkos.

Pareikšdami protestą prieš siūlymą atimti patalpas iš katalikiškos gimnazijos, TS-LKD frakcijos nariai paliko miesto savivaldybės tarybos posėdį ir balsavime nedalyvavo. Salę palikus opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos nariams, siekiant išlaikyti kvorumą, paskelbtas balsavimas dėl nepritarimo anksčiau paskelbtiems „Vieningo Kauno“ atstovų nusišalinimams, posėdžio pradžioje paskelbtiems siekiant išvengti interesų konflikto. Sprendimą palaikė 19 tarybos narių, du susilaikė.

Nepritardami sprendimui naikinti katalikiškos pakraipos mokyklą, antradienį prie savivaldybės susirinko Šv. Mato gimnazijos bendruomenės atstovai, protestuojantys prieš savivaldybės ketinimą nutraukti patalpų nuomos gimnazijai sutartį. Jie gyrė teigiamą atmosferą mokykloje ir prašė išsaugoti katalikiškas vertybes puoselėjančią gimnaziją. Dalis piketo narių užsiregistravo pareikšti savo nuomonę miesto tarybos posėdyje mokyklų pertvarkos klausimais. Šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis žurnalistams sakė, kad sprendimas perimti patalpas faktiškai reiškia gimnazijos veiklos pabaigą. Tačiau jis pasiryžęs imtis priemonių sprendimą pakeisti. Mokyklos vadovas sakė: „Šv. Mato gimnazijai pastatų panaudos sutarties nepratęsimas Vaidoto gatvėje 11 reikštų labai aiškų gimnazijos veiklos sužlugdymą. (...) Turėjome pasiūlymą keltis į „Žiburio“ pagrindinę mokyklą, kuri yra ne Vyskupijos teritorijoje ir steigėjas (Vilkaviškio vyskupija – red.) vakar rašė savivaldybei, kad negali priimti tokio sprendimo“. Šv. Mato gimnazijos išsaugojimo šalininkai teigia, kad gimnazijos prasti rezultatai yra dėl to, kad ši mokykla priima visus norinčius mokytis, taip pat ir mažiau gabius, turinčius sudėtingas gyvenimo sąlygas vaikus. Savivaldybė siūlė leisti jai tapti antrąja gimnazijos steigėja, bet toks siūlymas vyskupijai nepriimtinas, nes neužtikrintų katalikiško ugdymo. Direktorius kun. R. Baltrušaitis paaiškino, kodėl toks siūlymas nėra priimtinas: „Iki 2013 metų jau buvo du steigėjai, variantas nebuvo labai sėkmingas, todėl pereita prie vieno, tai kam grįžti prie nesėkmingo varianto?“.

Dėl Šv. Mato gimnazijos likimo grupė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovų Seime kreipėsi į vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybą, prašydama įvertinti, ar savivaldybė nepažeidė teisės aktų. Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, laikinai einanti atstovės Kauno apskrityje pareigas, aiškino, kad pažeidimų derinant ir priimant šį tarybos sprendimą esą nenustatyta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad gautas Seimo narių grupės prašymas įvertinti šį sprendimą, iš savivaldybės paprašyta daugiau duomenų apie tai, kaip vyko derinimas su bendruomenėmis. I. Ričkuvienė aiškino: „Stebėjau posėdžio transliaciją, girdėjau diskusijas, jų yra tikrai įvairių, negalima sakyti, kad visi yra už tai, kad nepratęstų sutarties. Žiūrėsime, ką mums pateiks savivaldybė. Kol kas procedūrinių jokių pažeidimų nematome“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija