2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Vasario 16-osios Akto signataro tėviškėje

Kartu su signataro giminaičiais

Prie Vasario 16-osios Akto
signataro Donato Malinausko kapo

Būrelis šventės dalyvių
su signataro giminaičiais
Donato Malinausko gimnazijoje

ONUŠKIS. Vasario 16-ąją Valstybės atkūrimo 100-metis pradėtas minėti ryte susirinkus prie K. Petrausko aikštės. Čia sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Juozas Baublys, Trakų rajono merė Edita Rudelienė. Onuškio seniūnė Zita Aniulienė perskaitė Vasario 16-ąją pasirašyto Nutarimo tekstą, visų jį pasirašiusiųjų signatarų pavardes, priminė svarbiausius Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko darbus Lietuvai ir Onuškio kraštui. Paskui prie D. Malinausko ir jo giminės kapo padėta gėlių ir nuo Lietuvos Prezidentės, Seimo nario ir Onuškio bendruomenės.

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje už signatarą ir jo šeimą Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, mons., teol. dr. kun. Algirdas Jurevičius ir Onuškio klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius aukojo šv. Mišias. Homilijoje mons. A. Jurevičius kalbėjo apie Nepriklausomybės Akto pasirašymo svarbą Lietuvos valstybei, apie to meto istorines aplinkybes, dvidešimties signatarų įžvalgas, atliktą žygdarbį ir likimus bei apie kiekvieno iš mūsų pareigas savo šaliai. Šv. Mišiose monsinjoras pašventino tikinčiųjų atsineštas vėliavas, o šventės pabaigoje svečiams, organizatoriams ir aktyviausiems parapijiečiams įteikė savo knygą apie arkivyskupą Teofilių Matulionį „Susipažinkime – esu Teofilius“. Kai šv. Mišiose užgiedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vadovas prof. Tadas Šumskas), į vargonų pusę atsisuko net mažiausieji šventės dalyviai – Onuškio Donato Malinausko gimnazijos pradinukai. Choristų balsai, vargonai ir puiki akustika nepaliko abejingų. Išvykdami iš Onuškio po Šv. Mišių „Aido“ vyrai dėkojo už onuškiečių širdžių šilumą.

Šventė tęsėsi dailiai išpuoštoje Onuškio Donato Malinausko gimnazijos aktų salėje. Nuskambėjo gimnazijos himnas, direktorės Rimos Blikertienės sveikinimo žodžiai, signataro giminaičio gydytojo Viktoro Jenciaus-Butauto kalba. Už labai gerą mokymąsi ir D. Malinausko gimnazijos vardo garsinimą giminės vardu jis su žmona gydytoja Žiedūna ir Vėtrė Markevičiūtė įteikė Vasario 16-osios akto signataro D. Malinausko premijas šios gimnazijos mokiniams Auksei Banuškevičiūtei, Vidmantui Rainiui, Austėjai Aniulytei. O paskui vykęs koncertas „Sveikinu Lietuvą“ buvo gražiausias iš kada nors matytų. Drąsiai ir garsiai „Marš, marš, kareivėliai...“ dainavo Onuškio vaikų darželio auklėtiniai (vadovė Laima Žilionienė), giliai sujaudino gimnazistų vokalinio ansamblio (vadovė Gražina Kulbickienė) atliekama daina „Rudens naktis sustojo“, visa salė dainavo „Mūsų dienos kaip šventė“, garsių plojimų ir palaikymo sulaukė Onuškio liaudiškos muzikos kapela „Samė“.

Beje, prieš kelias dienas, vasario 11-ąją, Onuškyje lankėsi Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Čia jis pagerbė Vasario 16-osios akto signatarą D. Malinauską. Prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vartų Seimo pirmininką pasitiko klebonas kun. A. Gaidukevičius, altaristas kun. Ignas Kavaliauskas, Trakų rajono merė E. Rudelienė, Seimo nariai Jonas Liesys ir Juozas Baublys, Onuškio seniūnė Z. Aniulienė, Donato Malinausko gimnazijos direktorė R. Blikertienė, VŠĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė Edita Stasiūnienė.

Garbingasis svečias ir jį pasitikę asmenys prie D. Malinausko šeimos kapo padėjo gėlių su užrašu „Lietuvos Respublikos Seimas“. Klebonas papasakojo apie signataro D. Malinausko ir jo šeimos perlaidojimo aplinkybes 1993 m. birželio 14 d. Palaikai buvo atvežti iš Sibiro, Altajaus krašto. Lietuvos Vyriausybė ir Trakų rajono savivaldybė tam skyrė lėšų. Karstai su palaikais pirmiausia buvo atvežti į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas aukojo šv. Mišias, jose dalyvavo prezidentas Algirdas Brazauskas, rajono vadovai, signataro artimieji, vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga. Kun. A. Gaidukevičius pakvietė svečią į Onuškio bažnyčią, papasakojo apie jos statybos istoriją, pamaldų tvarką, kalbėjo ir apie aptarnaujamas Vytautavos ir Žilinų parapijas, Panošiškių koplyčią. Klebonas pakvietė Seimo Pirmininką ir svečius apsilankyti Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia juos pasitiko įstaigos direktorė Edita Stasiūnienė. Ligonius V. Pranckietis pasveikino Vasario 16-ąja, paminėjo, kad ir jo mama jau turi 90 metų.

Zita Aniulienė,
Onuškio seniūnė

Trakų rajonas
Jolantos Zakarevičiūtės („Trakų žemė“) nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija