2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Sutelkė Vyčio paminklas

Kun. Alfonsas Kelmelis atlieka
paminklo šventinimo apeigas

Grupė renginio dalyvių
prie Vyčio paminklo

KAZOKIŠKĖS. Vasario 15-ąją į šventinį renginį „Mūsų 100-mečio Lietuva“ aikštėje prie Švč. Mergelės Marijos, Nugalėtojos, bažnyčios rinkosi daug svarbių svečių iš Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, kaimynų iš Vievio ir Pylimų, Kazokiškių gyventojų. Visus čia susiburti ir švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį sutelkė moderniai sukurtas Vyčio paminklas. Kiekvieną atėjusįjį pasitiko ir trispalvę įteikė Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė Jolanta Cesiūnaitė. Skambant K. Mašanausko „Kokia nuostabi, Lietuva esi“, Jurkšaičių ansamblio „Daina Lietuvai“ įrašams, šventės vedėja kvietė iškilmingą datą švęsti prasmingai ir linksmai. Renginio „Mūsų 100-mečio Lietuva“ atidarymą J. Cesiūnaitė skelbė skaitydama dedikaciją, specialiai sukurtą  Kazokiškių „Vyčio“ skulptūros atidengimui:

„Lietuva Motinėle, mes tavieji vaikai, / Iš vergovės pakilę, mes laimingi tikrai. / Jau gyvenimą naują kuriam Tau, kuriam sau, / Mes daugiau nevergaujam, mes tarnaujame Tau. / Mūs Kazokiškių kaimas – Tavo kūno dalis, / Mes dainuojam iš laimės – Tu kartu su mumis... / VYTĮ – simbolį mūsų – atidengsim šiandien, / Tavo vardą minėsim mes, Motule, kasdien. / Na, ir kaip neminėti, brangesnės juk nėra... / Na, ir kaip nemylėti – juk TU – mūs LIETUVA! (Vaclovas Matazinskas, Alytus).

Paskui Vyčio skulptūrą atidengė Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, šio kūrinio autorius ir skulptorius Arvydas Ališanka ir skulptūros projekto rėmėjas, kultūros puoselėtojas, Lietuvai ir Kazokiškėms padėjęs įprasminti svarbias datas ir kitus gerus darbus vykdantis Kazokiškių gyventojas Silvestras Kanevičius.

Sveikinimo kalbą tarė ir Vyčio paminklo šventinimo apeigas atliko Kazokiškių parapijos administratorius kun. Alfonsas Kelmelis. Nugriaudėjo fejerverkas. Tuo pasidžiaugė ir sveikinimą skaičiusi Kazokiškių seniūnė Vladislava Valantavičienė ir skulptorius A. Ališanka.

Miestelio mažieji į dangų paleido trispalves balionų puokštes. Skambant dainų „Brangiausios spalvos“ ir „Gimę mes Lietuvoj“ įrašams, eisena su jaunuolių nešamomis Valstybine trispalve ir Kazokiškių seniūnijos vėliavomis pajudėjo kultūros namų link. Čia J. Cesiūnaitė kvietė Lietuvą pagerbti „Tautiška giesme“. Lietuvos Nepriklausomybės aktą, signatarų pavardes, akto originalų atradimą ir saugojimą Lietuvoje bei eiles skaitė Kazokiškių vaikų dienos centro specialistė Aistė Nasutavičiūtė. Sveikino ir Kazokiškių seniūnei trispalvę įteikė Seimo narys Jonas Liesys bei Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Sveikinimą Lietuvai parengė vaikų dienos centro auklėtiniai, o nauja Kazokiškių jaunimo asociacija „Ąžuolas“ pristatė sveikinimą „100-mečio duonos kelias“. J. Cesiūnaitė akordeonu atliko „Brangiausia žemė“.

Vakaro vedėja ir seniūnė V. Valantavičienė padėkojo renginio „Mūsų 100-mečio Lietuva“ dalyviams, pagalbininkams ir šventės rėmėjams. Žodžiais „Uždainuok mano dainą, Tėvyne! Nuplasnosiu iš džiaugsmo paukščiu...“ scenoje pasitikti vakaro svečiai, tautinė kapelija „Sutaras“, vadovaujama Antano Foko. Instrumentų (nuo medinių trimitų, ragų, skudučių, smuiko, būgno, bajano, trimito iki dūdmaišio) ir dainų (nuo sutartinių, maršų, valiavimų, kompozicijų, romansų iki prieškario dainų) įvairove užbūrė klausytojus. Paskui dainavo daug dainų apie Lietuvą Arvydas Vilčinskas. Atlikėjams už šiltą koncertą dėkojo J. Cesiūnaitė. Už gražią šventę padėkota Kazokiškių seniūnijai. Kazokiškės tinkamai pasveikino Lietuvą valstybės simboliu Vyčiu! Užsukite pasigrožėti.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
(„Trakų žemė“)

Elektrėnų savivaldybė
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija