2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Ilgamečiam Vabalninko klebonui – monsinjoro titulas

Tarp vyskupų ir kunigų –
monsinjoras Povilas Miškinis

Sveikina Vabalninko seniūnė
Lilija Vaitiekūnienė

Būrys vabalninkiečių sveikintojų
su bendruomenės pirmininke
Dalia Strautiniene

Vysk. Linas Vodopjanovas įteikia
Popiežiaus dekretą apie monsinjoro
laipsnio suteikimą Povilui Miškiniui

PASVALYS. 2017 metų lapkričio 6 dienos popiežiaus Pranciškaus dekretu monsinjoro vardas suteiktas Šv. Jono Krikštytojo parapijos altaristui kanauninkui Povilui Miškiniui. Nors jis nuo 2017 metų rugpjūčio atkeltas į Pasvalio bažnyčią, bet jį savu laiko ir vabalninkiečiai, nes jis miesteliui atidavė net 34 savo kunigystės metus. Vasario 4 dieną Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko didelės iškilmės. Monsinjoras Povilas kartu šventė savo 85-ąjį gimtadienį (gimęs 1933 m. sausio 28 d). Į iškilmes atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Pilnoje bažnyčioje šv. Mišias aukojo abu vyskupai ir devyni kunigai. Tarp jų – jaunesnysis P. Miškinio brolis Julijonas, Kuršėnų altaristas. Vysk. L. Vodopjanovas perskaitė Popiežiaus dekretą apie monsinjoro vardo suteikimą ir jį įteikė Povilui Miškiniui. Jį sveikinęs vysk. J. Kauneckas, keliskart lankęsis Vabalninko bažnyčioje ir parapijos koplyčiose, priminė monsinjoro Povilo nuopelnus Vabalninko parapijai ir jos žmonėms. Džiugu buvo matyti, kiek daug buvo norinčių pasveikinti monsinjorą! Pirmiausia – ramygaliečiai, giminės, artimieji, parapijiečiai, o paskui – didžiulis būrys vabalninkiečių, sunku būtų visus net išvardinti. Sveikino ir Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė bei šios seniūnijos darbuotojai, Vabalninko bendruomenės atstovai su pirmininke Dalia Strautiniene, daugelis Vabalninko seniūnijos bendruomenių ir Biržų bendruomenių tarybos pirmininkė Vida Jasinevičienė, Vabalninko bažnyčios choristai ir jų seniūnė Danutė Brazdžiūnienė ir daug kitų. Mons. P. Miškinis buvo sujaudintas, dėkojo sveikintojams už gėles ir dovanas. Turėjo darbo nuolatinis šio krašto renginių fotografas Stanislovas Vadapolas, nes buvo daug norinčių įsiamžinti su  monsinjoru.

Beje, monsinjoro titulą turėjo kraštietis, visoje Lietuvoje žinomas ir gerbiamas kunigas Kazimieras Vasiliauskas (1922–2001). Monsinjoras – dvasininkų garbės titulas. Jis suteikiamas už ilgametį nepriekaištingą sielovados darbą, rūpinimąsi Bažnyčia ir parapijos žmonėmis.

Algirdas Garbauskas

Stanislovo Vadapolo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija