2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Darbai Lietuvai

Parapijiečiai Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje švenčia Vasario 16-ąją

Bažnyčioje buvo ir Jurbarko
rajono valdžios atstovai

Klebonas kun. Darius Auglys
aukojo šv. Mišias šventiškai
papuoštoje bažnyčioje

JURBARKAS. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Švč. Trejybės bažnyčioje parapijiečiai pradėjo švęsti vasario 11-ąją, kai dainuojantis Jurbarko jaunimas savo dainas skyrė Lietuvai. O vasario 16-ąją, brangią kiekvienam lietuviui dieną, Švč. Trejybės bažnyčia buvo pilnutėlė. Miesto valdžia, Jurbarko šaulių kuopa, jauni ir vyresni miestelėnai, paklausę šimto varpo dūžių, sugiedojo „Lietuva brangi“, klausėsi N. Mačėno giedamos „Ave Marija“. Po klebono kun. Dariaus Auglio aukotų šv. Mišių rajono meras Skirmantas Mockevičius pasveikino visus susirinkusiuosius su valstybės 100-mečiu, visi sugiedojo „Tautišką giesmę“ – Lietuvos himną. Nuo bažnyčios žygiuota iki Vytauto Didžiojo paminklo. Čia pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Tolimesnė programa vyko Vytauto parke.

Prieš 100 metų dvidešimties Lietuvos Tarybos signatarų atkurta Lietuvos Respublika. Jei tokią sukaktį švęstų žmogus ir jo paklaustų ilgaamžiškumo paslapties, turbūt gautų atsakymą, kad tai yra meilė ir optimizmas. Kadangi Lietuva, pasak M. Daukšos, – kalba, papročiai ir tėvų žemė, tai, jei mylėsime šiuos tris dalykus, turėsime ir antrąjį valstybės šimtmetį. Taikos ir karo metais išliko mūsų tautos didvyrių, kurie Trispalvę laisvės vėliavą išsaugojo iki mūsų dienų. Jauskime ir mes meilę Lietuvai, įkvėpimą kurti šalies gerovę prisidedant prie jos savo kasdieniais darbais ir poelgiais.

Eglė

Linos LUKOŠIŪTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija