2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Su trispalviu tortu

ŠILAINIAI. Šventosios Dvasios parapija Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį paminėjo kaip didelė ir darni šeima, kurią vienija tikėjimas, viltis ir meilė. Parapijos bendruomenė tiki, kad būtent šias vertybes atspindi spalvos mūsų valstybės vėliavoje. Todėl ir kilo mintis minint 100-ąjį Lietuvos gimtadienį susirinkti šv. Mišiose už Lietuvos Laisvę prie trispalvės, kurią iš tūkstančio gyvų žiedų sukomponavo „Gėlių šalies“ menininkai. Šv. Mišių pabaigoje giedamas Lietuvos himnas visus suvienijo bendram šventės džiaugsmui. Jį sugiedoję norintieji gėrėjosi parapijos ateitininkų ir vokalinio ansamblio „Vakarė“ parodyta programa, po kurios klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas visus vaišino trispalviu šimtmečio tortu. Šia švente ypač džiaugėsi vyresnio amžiaus žmonės, kuriems jau sunku dalyvauti triukšminguose miesto renginiuose, o netoli namų surengtos parapijiečius vienijančios iškilmės leido pajusti tikros lietuvybės prasmę ir tautos vienybę.

Pagal Silainiuparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija