2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Pagerbė kleboną

AUKŠTADVARIS. Sausio 25 dieną Kristaus Atsimanymo bažnyčioje šios parapijos klebonas mons. Vytautas Kazys Sudavičius aukojo padėkos šv. Mišias minint jo gyvenimo 75 metų jubiliejų. Koncelebravo vienuolika kunigų iš aplinkinių parapijų. Homiliją sakęs klebonas mintimis ir žodžiais prisiminė savo gyvenimo kelią. Jis prasidėjo Žemaitijoje, Žarėnų parapijos Budginų kaime, keturių vaikų šeimoje. 1948 m. birželio 22-ąją visą šeimą ištrėmė į Sibirą. Sudavičiai apsistojo Nižneingase, tėtė dirbo ligoninės ūkvedžiu, kūreno krosnis ir prižiūrėjo gyvulius, mama melžė karves. Vaikai tėvams daug padėjo darbuose, teko ir pabadauti, bet dažnai gelbėjo mamos melžiamų karvių pienas. Mokytis teko pradėti rusiškai tremtyje, tik poterių ir katekizmo tėvai namuose mokė lietuviškai. O grįžus į Lietuvą šeimos į buvusius namus neleido, todėl apsigyveno pas gimines Ežerėlyje, Zapyškio parapijoje. Vaikai, tremtyje besimokę rusiškai, turėjo eiti į lietuvišką mokyklą, todėl nebuvo lengva, lietuviškai rašyti pamokė dėdė. Būsimasis kunigas, technikume įgijęs radijo aparatūros montuotojo specialybę, dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. Lankydamas Šv. Mikalojaus bažnyčią ėmė rimčiau galvoti apie kunigystę. Nemažą įtaką padarė ir Zapyškio klebonas kun. Jonas Gribulis (1902 11 07–1935 06 15–1976 11 04), be abejo, turėjo įtakos ir dėdė (mamos brolis) kun. Domininkas Kenstavičius (1910 08 01–1936 06 06–2010 01 01) bei kiti giminės kunigai, tarp kurių buvo ir Osvencimo konclageryje nužudytas Konstantinas Daukantas (1896 10 10–1925 06 14–1942?). Baigusį Kauno kunigų seminariją 1974 m. balandžio 9-ąją kunigu įšventino vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas. Primicijas šventė birželio 2-ąją Zapyškyje. Kun. V. K. Sudavičius buvo Kaišiadorių vikaras, Kruonio, Merkinės, Pivašiūnų, Kaišiadorių klebonas, beveik 16 metų klebonauja Aukštadvaryje. Monsinjoro laipsnį Popiežius jam suteikė už rūpestį, kad būtų vainikuotas Pivašiūnų bažnyčioje esantis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Monsinjoras daug rūpinosi įvairiais remontais, todėl visur, kur dirbo, paliko savo pėdsakus. Šventės dieną jį sveikino ne tik parapijiečiai, įvairių įstaigų atstovai, bet ir svečiai iš Onuškio.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija