2018 m. kovo 2 d.
Nr. 9 (2276)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežiaus emerito brolis kasdien meldžia geros mirties malonės sau ir broliui

Popiežius emeritas Benediktas XVI
su trejais metais vyresniu
broliu monsinjoru Georgu

Popiežius emeritas Benediktas XVI
susitinka su popiežiumi Pranciškumi

Benediktas XVI, prieš 13 metų išrinktas Romos vyskupu, 2013 m. vasario 11 d. visai nelauktai pranešė apie savo nutarimą trauktis iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės ir šį nutarimą įgyvendino būtent prieš penkerius metus, vasario 28 dieną, 20 val. Tuoj pat po to Romoje prasidėjo pasirengimas naujo Popiežiaus rinkimams, konklavai, kuri kovo 13 dieną išrinko Popiežiumi Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupą Chorchę Marijų Bergolją (Jorge Mario Bergoglio), kuris tapo popiežiumi Pranciškumi.

Popiežius emeritas Benediktas XVI gyvena buvusiame vienuolyne „Mater Ecclesiae“ Vatikano soduose. Jis vasario 5 dieną laiške italų dienraščio „Corriere della Sera“ skaitytojams parašė, „jog lėtai silpstant fizinėms jėgoms, dvasioje jaučiasi kaip į Namus keliaujantis piligrimas“.

Vyresnysis Popiežiaus emerito brolis, Vokietijoje gyvenantis 94 metų prelatas Georgas Ratcingeris (Georg Ratzinger) laikraščiui „Neue Post“ papasakojo apie savo brolį, kad jis vis dažniau turi sėdėti vežimėlyje. „Didžiausią rūpestį kelia tai, kad fizinis silpnėjimas galėtų kada nors paliesti širdį. O tada viskas gali greitai baigtis“. „Kasdien meldžiu geros mirties malonės sau ir broliui. Tai – didis mūsų abiejų troškimas“, – sakė Popiežiaus emerito brolis prel. G. Ratcingeris. Jis pasidžiaugė, kad kasdien pasišneka su broliu telefonu: „Šitaip nesame vieniši“. Popiežiaus emerito brolis sakė, jog žada, jei Dievas duos, taip pat šiemet aplankyti brolį Vatikane ir švęsti jo 91 metų gimtadienį, balandžio 16 dieną.

Pasak Romos kurijoje tarnaujančio Vyskupų kongregacijos prefekto kanadiečio kardinolo Marko Uelės (Marco Ouellet), Benediktas XVI kaip savo atsistatydinimo dieną, taip pat dabar yra aiškiai mąstantis, jautrus, pilnas tikėjimo ir žmoniškumo. Vyskupų kongregacijos prefektas mano, jog ateityje galėtume sulaukti naujų Benedikto XVI teologinių veikalų. Kard. M. Uelė pokalbyje su Šventojo Sosto portalo „Vatican News“ bendradarbiu prisiminė, kad „Benediktas XVI su žurnalistu jau pasidalijo savo paskutiniais atsiminimais, tačiau jis yra skyręs nemaža laiko teologiniams svarstymams. Galbūt sulauksime tam tikrų staigmenų po jo mirties, nes jis visą gyvenimą yra teologas. Jis toliau apie tai mąstė“, – sakė kard. M. Uelė.

Kardinolas, dalyvavęs 2013 m. vasario 11 d. konsistorijoje, kurios metu popiežius Benediktas XVI pranešė apie savo sprendimą pasitraukti iš pareigų, yra įsitikinęs, kad šio Popiežiaus liudijimas yra labai reikšmingas Bažnyčios gyvenimui. Šiandien kalbama apie popiežystės reformą, sakė kardinolas, tačiau didžiausias reformų gestas buvo šis jo sprendimas atsistatydinti. Tai buvo staigmena, bet kartu atvėrė horizontą visoms permainoms, kurias dabar vykdo popiežius Pranciškus rengiant kelią kur kas Dievo Tautai artimesniam Popiežiaus tarnystės vykdymui. Be to, kardinolas įsitikinęs, kad šios permainos jau buvo netiesiogiai numatytos Benedikto XVI. Pasak kardinolo, diskretiškas Benedikto XVI naujojo pontifikato palydėjimas leidžia suprasti, kad tarnystę užbaigęs Popiežius niekur nedingo, o toliau vykdo tam tikrą funkciją: maldos, solidarumo ir visiško diskretiškumo. „Popiežius emeritas stebina savo diskretiškumu, vidine ramybe ir maldingu savo buvimu“, – sakė Vyskupų kongregacijos prefektas. Kard. M. Uelė mano, kad Benediktas XVI dar gali ilgai gyventi. Kalbėdamas visai atvirai apie Popiežiaus emerito mirtį kardinolas sakė nemanąs, kad ji jau čia pat. Tiesa, kad Popiežius emeritas silpsta, tačiau jis dar pajėgus toliau gyventi. Kaip ilgai, težino vienas Dievas.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija